§ 7/2023 Suun terveydenhuollon suuhygienistin ja hammashoitajan vuokratyövoiman hankinta Spider Med Oy:ltä

Lataa 

983/2023

Päätöspäivämäärä

23.1.2023

Päätöksen tekijä

Avopalvelujen palvelulinjajohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 22 §. 

Esitys

Hankinnan kohteena on palveluntuottajan suuhygienistien ja hammashoitajien työskentely Pirkanmaan hyvinvointialueen toimipisteissä henkilöstövuokrausperiaatteella. Suuhygienistien ja hammashoitajien alalla on työvoimapulaa ja henkilöstön saatavuudessa on haasteita. Pirkanmaan hyvinvointialueen tulee varmistaa järjestämisvastuullaan olevien palvelujen saatavuus lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Pirkanmaan hyvinvointialue vuokraa henkilöstöä palveluntuottajalta tarpeensa mukaan. Sopimus ei sisällä määrä- tai vähimmäisostovelvoitetta.

Tarjous pyydettiin Spider Med Oy:ltä (Y-tunnus 3155019-5) suuhygienistien ja hammashoitajien vuokratyövoiman hankinnasta. Spider Med Oy on aiemminkin tuottanut kyseistä palvelua Tilaajan asiakkaille ja kyseessä on väliaikainen sopimus henkilökunnan saatavuuden varmistamiseksi. Suuhygienistien ja hammashoitajien vuokratyövoiman hankinta tullaan kilpailuttamaan vuoden 2023 aikana.

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopijapuoli voi irtisanoa sopimuksen yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla.

Edellä mainitun perusteella suuhygienistien ja hammashoitajien vuokratyövoiman hankinta esitetään tehtäväksi Spider Med Oy:ltä (y-tunnus 3155019-5) seuraavin arvonlisäverottomin tuntihinnoin:

  • Hammashoitaja: 40 euroa/tunti 
  • Suuhygienisti: 46 euroa/tunti 

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta.

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Tilaajan sähköisessä arkistossa.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista sillä edellytyksellä, ​että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Sopimuksen vastuuhenkilö tarkennetaan hankintasopimuksessa. Vakanssinhoitajan vaihtuessa vastuu sopimuksesta siirtyy kulloisellekin haltijalle. Vastuuhenkilö huolehtii yhteyshenkilön nimeämisestä sopimukselle.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 16 §:n mukainen perustelu

Pirkanmaan hyvinvointialueen strategiassa ja siihen sisältyvässä palvelustrategiassa asetetaan muun ohella palvelujen järjestämistä linjaavat tavoitteet ja palveluiden verkoston periaatteet. Hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkiminen yksityiseltä palveluntuottajalta on tarpeen palveluiden tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi ja asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaavien palveluiden riittävän saatavuuden takaamiseksi hyvinvointialueella. Tilaaja on huomioinut hankintaa määritellessään järjestämislain (612/2021) vaatimukset palveluiden järjestämisvastuusta ja asiakkaiden palveluiden yhdenvertaisesta toteutumisesta. Hankinta täyttää järjestämislain 12 §:ssä asetetut edellytykset palvelujen hankkimiseksi yksityisiltä palveluntuottajilta.

Tilaaja varmistaa palveluntuottajan kanssa tehtävällä sopimuksella järjestämislain 15 §:ssä asetetut vaatimukset. Sopimuskaudella tilaaja seuraa palvelun tuottamista ja sopimusvelvoitteiden täyttämistä.

Päätös

Sopimus suuhygienistin ja hammashoitajan vuokratyövoiman hankinnasta (983/2023) tehdään esityksen mukaisesti Spider Med Oy:n (y- tunnus 3155019- 5) kanssa. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta.

Sopimuksen vastuuhenkilö tarkennetaan hankintasopimuksessa.

Sopimus hankinnasta syntyy vasta sopimuksen allekirjoituksella.

Allekirjoitus

Eeva Torppa-Saarinen, avopalvelujen palvelulinjajohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue