§ 3/2023 Palvelusetelisääntökirjojen muutokset

Lataa 

705/2022

Päätöspäivämäärä

6.2.2023

Päätöksen tekijä

Hankintajohtaja

Päätöksen perustelut

Hyvinvointialue päättää ne sosiaali- ja terveyspalvelut, joiden järjestämisessä se käyttää palveluseteliä hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 9 §:n 1 momentin mukaisesti. Aluehallitus hyväksyi kokouksessaan 19.12.2022, § 331 yhteensä 15 sääntökirjaa noudatettavaksi Pirkanmaan hyvinvointialueella 1.1.2023 lukien. Päätöksen mukaan hankintajohtaja voi tehdä vähäisiä tai teknisiä muutoksia palvelusetelien sääntökirjoihin.

Esitys

Palvelusetelien sääntökirjojen valmistelu tapahtui nopealla aikataululla. Seuraaviin kohtiin esitetään muutoksia:

Erikoissairaanhoidon ja Vastaanottotoiminnan konsultaatio ja tutkimuspalveluseteli sääntökirjojen omavastuut olivat vaihtuneet keskenään. Erikoissairaanhoidossa arvosta vähennetty asiakkaan omavastuu on merkitty olevan 41,80 € ja oikea omavastuu on 136,90 € (3 Liitteet, 3.1. Hintaliite s. 29). Vastaavasti Vastaanottotoiminnassa arvosta vähennetty asiakkaan omavastuu on 136,90 € ja oikea omavastuu on 41,80 € (3 Liitteet, 3.1. Hintaliite, s. 28).

Vastaanottotoiminnan konsultaatio ja tutkimuspalvelusetelin sääntökirjassa on mainittu, että palvelusetelipäätös tehdään Taysissa (s. 20). Tosiasiallisesti palvelusetelipäätös tehdään palvelukohtaisesti palvelusta vastaavassa yksikössä. Jatkona oleva lause lyhytjälkihoitoisista toimenpiteistä viittaa erikoissairaanhoitoon ja on syytä siksi poistaa. Samoin luku 2.11.1 (s. 25) käsittelee päiväkirurgisten palveluseteleiden prosessia, jota käsitellään toisessa sääntökirjassa.

Jalkojenhoitopalvelun palvelusetelin sääntökirjassa on pätevyysvaatimuksena jalkaterapeutin (AMK) tutkinto (s. 20). Palvelun saatavuuden varmistamiseksi on tarkoituksenmukaista hyväksyä myös jalkojenhoitajan tutkinto.

Lisäksi neljässä sääntökirjassa on sisällysluettelon päivitys jäänyt tekemättä ennen asiakirjan muuntoa pdf-versioiksi. Muutoksella ei ole vaikutusta sääntökirjan sisältöön, vain otsikot poistuvat sisällysluettelosta. Sisällysluettelon päivityksen vaativat Lääkkeiden koneellisen annosjakelun palvelusetelin sääntökirja, Mielenterveyden- ja päihdepalvelujen lyhytterapian palvelusetelisääntökirja. Koululaisen näöntutkimus palvelusetelin sääntökirja, Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelusetelin sääntökirja.

Lisätietoja valmistelusta
Suunnittelija Päivi Juurinen, puh. +358 40 801 678 53, paivi.juurinen(at)pirha.fi

Päätös

Päätän, että Erikoissairaanhoidon ja Vastaanottotoiminnan konsultaatio ja tutkimussetelipalveluseteli sääntökirjojen omavastuut korjataan niin, että erikoissairaanhoidossa arvosta vähennetty asiakkaan omavastuu on 136,90 € ja vastaanottotoiminnan arvosta vähennetty asiakkaan omavastuu on 41,80 €,

että Vastaanottotoiminnan konsultaatio ja tutkimuspalvelusetelin sääntökirjassa mainittu palvelusetelipäätöksen tekijä Tays korjataan palvelusta vastaavaksi yksiköksi,

että poistetaan perusteluissa mainitut erikoissairaanhoitoon viittaavat kohdat,

että Jalkojenhoitopalvelun palvelusetelin sääntökirjassa pätevyytenä hyväksytään jalkaterapeutin ohella jalkojenhoitajan tutkinto,

että sisällysluettelot päivitetään ajan tasalle perusteluissa mainituissa neljässä (4) sääntökirjassa.

Allekirjoitus

Annina Tirronen, Hankintajohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue