§ 8/2023 Toimivallan siirto / Palkan takaisinperiminen

Lataa 

1833/2023

Päätöspäivämäärä

25.1.2023

Päätöksen tekijä

Henkilöstöjohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 55 

Esitys

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 55 §:ssä todetaan, että aiheettomasti maksetun palkan tai muun virkasuhteesta johtuvan etuuden takaisinperinnästä tai takaisinperinnästä luopumisesta päättää henkilöstöjohtaja tai tämän määräämä viranhaltija.

Päätös

Päätän siirtää Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 55 §:n mukaista toimivaltaa palkan takaisinperinnässä siten, että asiasta voivat päättää Pirkanmaan hyvinvointialueella palvelussuhdepäälliköt.

Allekirjoitus

Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue