§ 16/2024 11.3.2024 päättyneiden yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen toimeenpano Pirkanmaan hyvinvointialueella

Lataa 

20878/2023

Päätöspäivämäärä

25.3.2024

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 16a §.

Aluehallitus 25.3.2024 § 95.

Esitys

Aluehallitus päätti 11.3.2024 § 70  todeta, että työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain (449/2007) mukaiset yhteistoimintaneuvottelut on käyty ajalla 15.1. - 4.3.2024 ja saatu päätökseen.

Aluehallitus hyväksyi yhteistoimintaneuvottelujen pohjalta työnantajan tekemät esitykset tarvittavista toimenpiteistä kahdessa eri päätöksessä 11.3.2024 § 70 ja 25.3.2024 § 95 sekä valtuutti hyvinvointialuejohtajan ja tehtäväaluejohtajat toimeenpanemaan aluehallituksen päätöksen.

Päätös

Päätän velvoittaa tehtäväaluejohtajat aloittamaan välittömästi tehtäväalueillaan aluehallituksen päätöksien 11.3.2024 ja 25.3.2024 toimeenpanon ja huolehtimaan, että toimivaltaiset viranhaltijat tekevät työvoiman käytön vähentämistä ja talouden sopeuttamista koskevat muutokset sekä niitä koskevien toimenpiteiden edellyttämät päätökset ottaen huomioon aluehallituksen 25.3.2024 kokouksessa päätetyt lisäykset § 96.


Toimeenpanon on pohjauduttava yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen lisäksi hyvinvointialuejohtajan kohdentamispäätökseen 12.9.2023 § 105.

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue