§ 2/2024 Digiklinikan ohjausryhmän nimeäminen

Lataa 

974/2024

Päätöspäivämäärä

16.1.2024

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 16a §.

Esitys

Valmistelijan yhteystiedot
Sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmanen, puh. 040 704 7337, etunimi.sukunimi@pirha.fi

Pirkanmaan hyvinvointialueen johtaja on tehnyt digiklinikan hankintapäätöksen 21.12.2023. Digiklinikka käynnistyy 1.5.2024 ja tätä edeltää käyttöönottoprojekti, joka toteutetaan yhteistyössä Mehiläinen terveyspalvelut Oy ryhmittymän kanssa, jossa muina osapuolina on Mehiläinen Oy:n ja BeeHealthy Oy. Käyttöönottoprojekti on aikataulultaan tiivis. Mehiläinen vastaa projektihallinnasta. Projektia ohjaamaan nimetään yhteinen ohjausryhmä käyttöönottoprojektin ajaksi.

Ohjausryhmän tehtävät ja tavoitteet:
Digiklinikan ohjausryhmä kokoontuu n. 1 krt/kk. Ohjausryhmä vastaa käyttöönottoprojektin toteutuksesta, seurannasta ja riittävästä resursoinnista sekä sisäisestä viestinnästä projektin aikana ja asukkaille kohdennetusta viestinnästä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Pirkanmaan hyvinvointialueen edustaja ja kokousten esittelijänä toimii Mehiläisen nimetty projektipäällikkö. Ohjausryhmä koostuu sekä Pirkanmaan hyvinvointialueen että Mehiläisen ja BeeHealthyn edustajista.
 

Päätös

Päätän, että digiklinikan ohjausryhmään nimetään seuraavat henkilöt:

Taru Kuosmanen, sosiaali- ja terveysjohtaja (pj.)
Eeva Torppa-Saarinen, avopalvelujen palvelulinjajohtaja (vpj.)
Niko Lönn, projektipäällikö
Jukka Karjalainen, ylilääkäri
Sari Mäkinen, toimialuejohtaja
Rami Nurmi, ICT-palvelujohtaja
Sirpa Rainesalo, hyvinvointialueen vastaava johtajaylilääkäri
Taavi Kaartinen, projektipäällikkö/johtava lääkäri, Mehiläinen Oy
Joonas Turunen, liiketoimintajohtaja, Mehiläinen Oy
Tommi Uimonen, johtaja, julkiset asiakkuudet, BeeHealthy 
Eija Haapanen, johdon assistentti (sihteeri)
Heli Karlsson, johdon assistentti (sihteeri, vara)
    
Ohjausryhmä nimetään vuoden 2024 ajaksi.

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue