§ 93/2022 Ensihoidon palveluntuottajien optiokauden 2023 hinnat

Lataa 

272/2022

Päätöspäivämäärä

12.10.2022

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö § 59.

Esitys

Ensihoitopalvelun yksityisen tuotannon hankintasopimusten jatkamisesta optiolla ja tuotantoratkaisusta vuodelle 2023 on tehty hyvinvointialueen johtajan päätös 25.8.2022 (§ 86). Sopimus jatkuu entisin ehdoin.

Optiokaudesta päättämisen jälkeen ensihoidon viiden palveluntuottajan: Med Group Ensihoitopalvelu Oy:n, 9 Lives Pirkanmaa Oy:n, Oriveden sairasautopalvelu Ky:n, Kokemäen Ambulanssipalvelu Oy:n ja Ikaalisten Ambulanssipalvelu Oy:n, kanssa on käyty neuvottelut optiokauden hinnasta, josta on päästy yhteisymmärrykseen. Ensihoidon palveluntuottajien optiokaudelle eli vuodelle 2023 hintoihin tulee 5 %:n korotus + 2 %:n 6 kuukauden määräaikainen korotus liittyen käytössä olleeseen ja mahdollisesti ensi vuonna jatkuvaan polttoaineiden hintaa kompensoivaan Kela-korvaukseen. Mikäli Kela-korvaus jatkuu, ohjautuu se ensi vuonna Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Päätös optiokauden hinnasta koskee koko vuotta 2023.

Päätös

Päätän, että ensihoitopalvelun yksityisen tuotannon hankintasopimusten optiokaudelle eli vuodelle 2023 hintoihin tulee 5 %:n korotus + 2 %:n 6 kuukauden määräaikainen korotus liittyen käytössä olleeseen ja mahdollisesti ensi vuonna jatkuvaan polttoaineiden hintaa kompensoivaan Kela-korvaukseen.

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue