§ 31/2022 Hankintalain 15§ mukainen asiantuntijatyön tilaaminen Istekki Oy:ltä - Taloushallinnon ICT-muutoksen tuki

Lataa 

256/2022

Päätöspäivämäärä

3.6.2022

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston 12.4.2022 päätös §59.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §16.

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Taloushallinnon palvelut tuotetaan Pirkanmaan hyvinvointialueella pääosin sidosryhmäyksikön (Monetra) toimesta. Tämän yhteistyön ulkopuolelle jää kuitenkin taloushallinnon toimintoja, kuten asiakaslaskutus ja maksukaton seuranta, joiden valmistelu ja toteuttaminen ovat nykyään kuntien ja jatkossa hyvinvointialueen vastuulla. Näitä toimintoja tuotetaan toimintamalleilla, jotka täytyy hyvinvointialueella vielä määritellä. Niiden tukena käytetään tietojärjestelmiä, jotka täytyy valita ja hankkia, sekä tehdä paljon manuaalista työtä, jota voisi järkeistää palveluita tuotteistamalla, virtaviivaistamalla ja automatisoimalla.

Tuen tavoitteena on hyvinvointialueen vastuulle jäävien taloushallinnon prosessien toimintatapojen määrittely ja arvioida niiden suoraviivaistamisen ja automatisoinnin mahdollisuudet. Tavoitteena on myös koota etenemisen suunnitelma, sekä arvioida ja valita tarkoituksenmukaiset ydinjärjestelmiä mahdollisesti täydentävät järjestelmät toiminnan tueksi yhteistyössä muiden alueiden kanssa.

Toteuttamisaikataulu on 1.6.2022 – 31.12.2022. Istekki Oy:n tarjouksen perusteella kokonaisuus on enintään 39.750€.

Istekki Oy on julkisomisteinen osakeyhtiö, jossa omistajina ovat kunnat, kuntayhtymät ja omistajien strategiset kumppanit. Istekki Oy tarjoaa omistaja-asiakkaillemme strategista kumppanuutta ja kilpailukykyisiä palveluja sekä asiantuntijayhteisön, jolla on laajaa ydinosaamista julkishallinnon ja terveydenhuollon teknologiaratkaisuista. Palvelut toteutetaan kilpailutettujen palveluntuottajien avulla omistaja-asiakkaiden ostovoimaa hyödyntäen. Omistajina on tällä hetkellä 7 sairaanhoitopiiriä, 15 kuntaa ja 11 yhtiötä ja kuntayhtymää. Pirkanmaan liitto on Istekki Oy:n omistaja.

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi Istekki Oy:ltä tilataan asiantuntijatyötä enintään hintaan 39.750€.

Allekirjoitus

Jukka Alasentie, vt. hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue