§ 47/2022 Hankintalain 15§ mukainen asiantuntijatyön tilaaminen Tiera Oy:ltä - Tiera Mobiili kotihoito -palvelun esiselvitys

Lataa 

289/2022

Päätöspäivämäärä

16.6.2022

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston 6.6.2022 päätös §73.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §16.

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi on tilattava asiantuntijatyötä Tiera Mobiili kotihoito -palvelun esiselvitystyöhön ja käyttöönottoprojektin määrittelyyn. Projekti sisältää teknisen suunnittelun, tarvittavien integraatioiden läpikäynnin, sekä tarvittavien rekisterimuutosten suunnittelun.

Toteuttamisaikataulu on 15.6.2022 – 31.12.2022. Tiera Oy tarjoaa asiantuntijatyötä vähintään 4,5 henkilötyöpäivää hintaan 4.977 € ja enintään 9 henkilötyöpäivää hintaan 9.954 €. Tilattavan työn määrä perustuu Pirkanmaan hyvinvointialueen tarpeeseen.

Kuntien Tiera Oy on yli 370 kuntatoimijan omistama inhouse-yhtiö ja Yhteiskunnallinen yritys. Tiera Oy kehittää kuntien, kaupunkien ja hyvinvointialueiden ICT-palveluita ja digiratkaisuja verkostomaisesti yhteistyössä omistaja-asiakkaiden sekä muiden julkisten ja kaupallisten toimijoiden kanssa. Tiera Oy on Pirkanmaan hyvinvointialueen sidosyksikköyhtiö.

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi Tiera Oy:ltä tilataan asiantuntijatyötä vähintään hintaan 4.977 € ja enintään hintaan 9.954 € perustuen Pirkanmaan hyvinointialueen tarpeeseen.

Allekirjoitus

Jukka Alasentie, vt. hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue