§ 57/2022 Hankintalain 15§ mukainen asiantuntijatyön tilaaminen Kuntien Tiera Oy:ltä - PSOP Siirtoprojekti

Lataa 

315/2022

Päätöspäivämäärä

28.6.2022

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston 6.6.2022 päätös §73.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §16.

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi on tilattava PSOP-siirtoprojektiin. Kuntien Tiera Oy on tehnyt tarjouksen projektista ja se sisältää projektin suunnittelun ja hallinnan lisäksi mm. PSOP-palvelun käyttöönottovalmiuksien varmistamisen, käyttöönoton toteutuksen suunnittelun ja valmistelun, sekä käyttöönoton.

Toteuttamisaikataulu on 30.6.2022 – 31.12.2022. Kuntien Tiera Oy:n tarjouksen mukaan kokonaisuus on enintään 77.980 €. Tilattavan työn määrä perustuu Pirkanmaan hyvinvointialueen tarpeeseen.

Kuntien Tiera Oy on yli 370 kuntatoimijan omistama inhouse-yhtiö ja Yhteiskunnallinen yritys. Tiera Oy kehittää kuntien, kaupunkien ja hyvinvointialueiden ICT-palveluita ja digiratkaisuja verkostomaisesti yhteistyössä omistaja-asiakkaiden sekä muiden julkisten ja kaupallisten toimijoiden kanssa. Tiera Oy on Pirkanmaan hyvinvointialueen sidosyksikköyhtiö.

Päätös

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi Tiera Oy:ltä tilataan asiantuntijatyötä enintään hintaan 77.980€. Tilattavan työn määrä perustuu Pirkanmaan hyvinvointialueen tarpeeseen.

Allekirjoitus

Jukka Alasentie, vt. hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue