§ 63/2022 Hankintalain 15§ mukainen asiantuntijatyön tilaaminen Istekki Oy:ltä - Henkilöstöhallinnon palveluiden käyttöönotto

Lataa 

328/2022

Päätöspäivämäärä

30.6.2022

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston 6.6.2022 päätös §73.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §16.

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstöhallinnon palveluiden käyttöönoton tueksi on tilattava asiantuntijatyötä. Istekki Oy on tehnyt kokonaisuudesta tarjouksen, joka sisältää käyttöönottoprojektit seuraavista järjestelmistä: Prima palkkahallinto, CGI HR, Titania, People Analytics, Verkkopalkat ja Rondo arkisto. Tarjous sisältää Istekki Oy:n, sekä Istekin toimittajan CGI Oy:n työt ja palveluiden maksut vuoden 2022 osalta. Hyvinvointialue ei voi toimia ilman edellä mainittujen henkilöstöhallinnon järjestelmien käyttöönottoa.

Toteuttamisaikataulu on 1.6.2022 – 31.12.2022. Istekki Oy:n tarjouksen perusteella kokonaisuus on enintään 1.890.000 €.

Istekki Oy on julkisomisteinen osakeyhtiö, jossa omistajina ovat kunnat, kuntayhtymät ja omistajien strategiset kumppanit. Istekki Oy tarjoaa omistaja-asiakkaillemme strategista kumppanuutta ja kilpailukykyisiä palveluja sekä asiantuntijayhteisön, jolla on laajaa ydinosaamista julkishallinnon ja terveydenhuollon teknologiaratkaisuista. Palvelut toteutetaan kilpailutettujen palveluntuottajien avulla omistaja-asiakkaiden ostovoimaa hyödyntäen. Omistajina on tällä hetkellä 7 sairaanhoitopiiriä, 15 kuntaa ja 11 yhtiötä ja kuntayhtymää. Pirkanmaan hyvinvointialue on Istekki Oy:n omistaja.

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi Istekki Oy:ltä tilataan asiantuntijatyötä enintään hintaan 1.890.000 €.

Allekirjoitus

Jukka Alasentie, vt. hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue