§ 37/2022 Hankintalain 25§ kynnysarvon alittava asiantuntijatyön tilaaminen CGI Oy:ltä - Edustapalvelu

Lataa 

238/2022

Päätöspäivämäärä

3.6.2022

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston 12.4.2022 päätös §59.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §16.

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Pirkanmaan hyvinvointialue tarvitsee tietoturvallisen tavan siirtää mm. datakonversioihin liittyvää aineistoa sidosryhmiensä kanssa. Tämä edellyttää siirtopalvelimen käyttöönottoa.

Toteuttamisaikataulu on arviolta 15.5.2022 – 30.6.2022. CGI Oy:n tarjouksen perusteella kokonaisuus on enintään 9.394€.

CGI Suomi Oy on tietojärjestelmäkokonaisuuksiin keskittynyt yhtiö, joka tarjoaa usealle Pirkanmaan organisaatiolle ohjelmistoratkaisuja.

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi CGI Oy:ltä tilataan asiantuntijatyötä enintään hintaan 9.394€.

Allekirjoitus

Jukka Alasentie, vt. hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue