§ 49/2022 Hankintalain 25§ kynnysarvon alittava asiantuntijatyön tilaaminen Elisa Oyj:ltä - Puhepalvelut

Lataa 

297/2022

Päätöspäivämäärä

20.6.2022

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston 6.6.2022 päätös §73.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §16.

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Pirkanmaan hyvinvointialueen puhepalveluiden ympäristö muodostuu kuntien nykyisiä sopimuksia jakamalla. Virtain ja Ruoveden palvelut kattaen myös Keiturin Sote Oy:n ovat tällä hetkellä Elisa Oyj:llä ja näiden palveluiden liittämisestä Pirkanmaan hyvinvointialueen puhepalvelukokonaisuuteen tarvitaan esiselvitys.

Toteuttamisaikataulu on arviolta 16.6.2022 – 31.8.2022. Elisa Oyj tarjoaa asiantuntijatyötä vähintään 3 henkilötyöpäivää hintaan 4.455 € ja enintään 6 henkilötyöpäivää hintaan 9.910 €. Tilattavan työn määrä perustuu Pirkanmaan hyvinvointialueen tarpeeseen.

Elisa Oyj on tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden yritys, joka toimii pääosin Suomessa ja Virossa.

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi Elisa Oyj:ltä tilataan asiantuntijatyötä vähintään hintaan 4.977 € ja enintään hintaan 9.954 € perustuen Pirkanmaan hyvinointialueen tarpeeseen.

Allekirjoitus

Jukka Alasentie, vt. hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue