§ 50/2022 Hankintalain 25§ kynnysarvon alittava asiantuntijatyön tilaaminen Raisoft Oy:ltä - Muutosprojekti ja ohjelmistoluettelo

Lataa 

303/2022

Päätöspäivämäärä

27.6.2022

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston 6.6.2022 päätös §73.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §16.

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelua varten on tilattava asiantuntijatyötä tukemaan muutosprojektia. Raisoft Oy:n tarjous sisältää mm. suunnitelman kuhmoisten liittämisestä Pirkanmaan hyvinvointialueeseen Keski-Suomen RAIsoft.net kannasta ja sähköpostien päivittämisen.

Toteuttamisaikataulu on arviolta 21.6.2022 – 31.9.2022. Raisoft Oy:n tarjouksen perusteella kokonaisuus on enintään 27.600€.

Raisoft Oy on suomalainen vuonna 2000 perustettu osakeyhtiä, jonka pääasiallinen toimiala on sovellukset ja ohjelmistot. Raisoft Oy on keskittynyt sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ratkaisuihin.

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi Raisoft Oy:ltä tilataan asiantuntijatyötä enintään hintaan 27.600€.

Allekirjoitus

Jukka Alasentie, vt. hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue