§ 58/2022 Hankintalain 25§ kynnysarvon alittava asiantuntijatyön tilaaminen Codea Oy:ltä - Intime laskutusliittymän käyttöönotto

Lataa 

316/2022

Päätöspäivämäärä

28.6.2022

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston 6.6.2022 päätös §73.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §16.

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi on tilattava asiantuntijatyötä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä ja Pirkanmaan pelastuslaitoksella on käytössä Codea Oy:n laskutusohjelmistot, jotka tulee siirtää hyvinvointialueelle. Ohjelmistot tulevat toimimaan muutoksen jälkeen vastaavasti kuin nyt. Nyt käytössä on laskutusliittyminä toimivat Pirkanmaan pelastuslaitoksella SAP ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä Asla ja Mynla. Laskutusliittymä tullaan tekemään Intime taloushallinnon järjestelmään, jonka kautta tullaan tekemään Codean ohjelmsista jatkossa omavastuu- ja laitoslaskutus.

Toteuttamisaikataulu on arviolta 30.6.2022 – 31.12.2022. Codea Oy:n arvioinnin perusteella työmäärä on 14,5 henkilötyöpäivää. Codea Oy:n tarjouksen perusteella kokonaisuus on enintään 7.000 €.

Codea Oy on vuonna 2008 perustettu yritys. Suurin osa Suomen sairaanhoitopiireistä käyttää Codean ohjelmistoja, lisäksi ohjelmistoja on käytössä mm. pelastuslaitoksilla.

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi Codea Oy:ltä tilataan asiantuntijatyötä enintään hintaan 7.000 €.

Allekirjoitus

Jukka Alasentie, vt. hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue