§ 59/2022 Hankintalain 25§ kynnysarvon alittava asiantuntijatyön tilaaminen Pirkanmaan Voimia Oy:ltä - Valmistelutyö

Lataa 

317/2022

Päätöspäivämäärä

28.6.2022

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston 6.6.2022 päätös §73.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §16.

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Pirkanmaan Voimia Oy:n tuottamien tukipalveluiden siirtyessä hyvinvointialueelle on tilattava valmistelutyötä. Valmistelutyö sisältää kuntien ateria- ja puhtauspalvelutoiminnan käytössä olevien ratkaisujen ja toimintamallien nykytilanteen kartoituksen, vaihtoehtojen arvioinnin sekä ICT kokonaisuuden toteutus-suunnitelman laatimisen, toteutuksen seurannan ja johtamisen. Valmistelutyöllä turvataan ICT näkökulmasta, että palvelu jatkuu häiriöttä asiakkaalle 1.1.2023 alkaen. Tarjous koskee vuonna 2022 to-teutettavaa kokonaisuutta.

Toteuttamisaikataulu on arviolta 30.6.2022 – 31.12.2022. Pirkanmaan Voimia Oy:n tarjouksen perusteella kokonaisuus on enintään 59.000 €.

Pirkanmaan Voimia Oy on Tampereen, Nokian, Virtain ja Ylöjärven kaupunkien sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin omistama yhtiö. Yhtiöllä on kokonaisvastuu Tampereen kaupungin ateriapalveluiden järjestemisestä. Pirkanmaan hyvinvointialueesta tulee Pirkanmaan Voimia Oy:n osakas 1.1.2023 alkaen.

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi Pirkanmaan Voimia Oy:ltä tilataan asiantuntijatyötä enintään hintaan 59.000 €.

Allekirjoitus

Jukka Alasentie, vt. hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue