§ 62/2022 Hankintalain 25§ kynnysarvon alittava asiantuntijatyön tilaaminen Pirkanmaan Voimia Oy:ltä - Infra ja laitteet

Lataa 

320/2022

Päätöspäivämäärä

28.6.2022

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston 6.6.2022 päätös §73.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §16.

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi on tilattava asiantuntijatyötä. Pirkanmaan Voimia Oy:n tuottamien tukipalveluiden siirtyessä hyvinvointialueelle on tehtävä laitehankintoja ja rakennettava tietoliikenneyhteydet. Pirkanmaan Voimia Oy:n tarjous sisältää suunnittelun ja toteutuksen huolehtien siitä, että tukipalvelujen jatkuvuus voidaan turvata 1.1.2023 alkaen.

Toteuttamisaikataulu on arviolta 30.6.2022 – 31.12.2022. Pirkanmaan Voimia Oy:n tarjouksen perusteella kokonaisuus on enintään 17.800 €.

Pirkanmaan Voimia Oy on Tampereen, Nokian, Virtain ja Ylöjärven kaupunkien sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin omistama yhtiö. Yhtiöllä on kokonaisvastuu Tampereen kaupungin ateriapalveluiden järjestämisestä. Pirkanmaan hyvinvointialueesta tulee Pirkanmaan Voimia Oy:n osakas 1.1.2023 alkaen.

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi Pirkanmaan Voimia Oy:ltä tilataan asiantuntijatyötä enintään hintaan 17.800 €.

Allekirjoitus

Jukka Alasentie, vt. hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue