§ 46/2022 Hankintalain 25§ kynnysarvon alittava koulutuksen tilaaminen Knowit Solutions Oy:ltä - Tableau

Lataa 

288/2022

Päätöspäivämäärä

16.6.2022

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston 6.6.2022 päätös §73.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §16.

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi on tilattava Tableau-koulutusta. Tableau on Pirkanmaan hyvinvointialueella käytettävä BI ja analytiikkaohjelmisto, joka helpottaa datan järjestelemistä. Koulutus tilataan hyvinvointialueen henkilöstön tueksi.

Toteuttamisaikataulu on arviolta 22.8.2022 – 30.9.2022. Knowit Solutions Oy:n tarjouksen perusteella kokonaisuus on enintään 7.000€.

Knowit Solutions Oy on pohjoismainen konsultointiyritys, joka tukee yrityksiä ja organisaatioita digitaalisessa muutoksessa.

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi Knowit Solutions Oy:ltä tilataan koulutusta enintään hintaan 7.000 €

Allekirjoitus

Jukka Alasentie, vt. hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue