§ 36/2022 Hankintalain 25§ mukainen asiantuntijatyön tilaaminen CGI Oy:ltä - Pegasos konversiot

Lataa 

231/2022

Päätöspäivämäärä

3.6.2022

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston 12.4.2022 päätös §59.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §16.

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Pirkanmaan hyvinvointialue on päättänyt esiselvitysprojektin perusteella ratkaisuvaihtoehtoon, missä nykyiseen Alue-Pegasos-ympäristöön perustetaan uusi yhtenäinen hyvinvointialueen Pegasos-organisaatio. Hyvinvointialuemuutokseen liittyen tulee tarve konvertoida avoimet kestolaboratoriopyynnöt nykyisistä Pegasos tuotantoympäristöistä uuteen hyvinvointialueen organisaatioon. Tämän vuoksi on tilattava asiantuntijatyötä.

Toteuttamisaikataulu on arviolta 15.5.2022 – 30.10.2022. CGI Oy:n tarjouksen perusteella kokonaisuus on enintään 34.980 €.

CGI Suomi Oy on tietojärjestelmäkokonaisuuksiin keskittynyt yhtiö, joka tarjoaa usealle Pirkanmaan organisaatiolle ohjelmistoratkaisuja.

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi CGI Oy:ltä tilataan asiantuntijatyötä enintään hintaan 34.980 €.

Allekirjoitus

Jukka Alasentie, vt. hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue