§ 131/2023 Hoito- ja hoivaeettisen neuvottelukunnan jäsenten palkkioiden määrääminen

27094/2023

Päätöspäivämäärä

14.12.2023

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 16a §.

Esitys

Valmistelijan yhteystiedot
Vastaava hallintopäällikkö Paula Paavilainen, puh. 050 5536051, etunimi.sukunimi@pirha.fi

Hyvinvointialuejohtaja on tehnyt 13.12.2023 päätöksen § 129/2023, jolla linjataan Pirkanmaan hyvinvointialueen muille toimielimille ja ryhmille maksettavien palkkioiden perusteet. Muilla toimielimillä ja ryhmillä tarkoitetaan kokoonpanoja, jotka eivät kuulu Pirkanmaan hyvinvointialueen varsinaiseen demokratiarakenteeseen.

Toimielimille ja työryhmille tehtävistä palkkioista ja muista korvauksista, esimerkiksi matkakuluista, tulee tehdä viranhaltijapäätös, josta ilmenee maksettavien korvauksien määrät. Hyvinvointialueen haastava taloustilanne huomioiden kokouspalkkioilta ja muilta korvauksilta edellytetään kohtuullisuutta. Kokouspalkkioiden kohtuullisena tasona pidetään lähtökohtaisesti vaikuttamistoimielimille tehtyjä linjauksia (aluehallitus 23.1.2023 § 21).

Aluehallitus on perustanut kokouksessaan 11.4.2023 § 89 Pirkanmaan hyvinvointialueen hoiva- ja hoitoeettisen neuvottelukunnan, jonka jäsenet koostuvat hyvinvointialueen eri tehtäväalueiden henkilöstöstä ja ulkopuolisista jäsenistä.

Neuvottelukunnan jäsenille, jotka eivät ole työ- tai virkasuhteessa Pirkanmaan hyvinvointialueeseen, esitetään maksettavaksi palkkiona 50,00 euroa/kokous. Työ- tai virkasuhteessa Pirkanmaan hyvinvointialueeseen olevan jäsenen osalta osallistuminen toimielimeen tai ryhmään katsotaan työajaksi.

Kokouksien matkakulut maksetaan Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön liitteen Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset kohdan § 9 Matkakustannusten korvaukset mukaisesti.

Palkkiot ja korvaukset maksetaan puoliksi Sairaalapalveluiden hallinnon kustannuspaikalta kp 20001 ja Pelastuspalveluiden yleishallinnon kustannuspaikalta kp 60000.

Päätös

Päätän, että hoito- ja hoivaeettisen neuvottelukunnan jäsenille, jotka eivät ole työ- tai virkasuhteessa Pirkanmaan hyvinvointialueeseen, maksetaan palkkiona 50,00 euroa/kokous.

Matkakustannukset korvataan Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön liitteen Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset kohdan § 9 Matkakustannusten korvaukset mukaisesti.

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue