§ 50/2023 Hoitoalan henkilöstön hankinta ulkomailta

Lataa 

461/2022

Päätöspäivämäärä

20.2.2023

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Hyvinvointialueen hallintosäännön 62 §:n mukaan hyvinvointialuejohtaja päättää enintään 10 miljoonaan euroon saakka sopimusten hyväksymisestä.

Oikeus tilauksen tekemiseen palvelusopimuksen perusteella määräytyy hallinto- ja toimintasääntöjen sekä hankinta- ja sopimushallintaohjeiden mukaisesti.

Esitys

Valmistelijan yhteystiedot

Ostopalvelupäällikkö Heli Suuronen, 041 730 9372, heli.suuronen@pirha.fi; hankintapalvelut@tuomilogistiikka.fi

 

Hankinnan kuvaus

Tuomi Logistiikka Oy lähetti Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan hyvinvointialueen toimeksiannosta 11.11.2022 julkaistavaksi HILMA-palveluun hankintailmoituksen Hoitoalan henkilöstön hankinta ulkomailta. Kyseessä on Pirkanmaan hyvinvointialueen, Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen ikäihmisten palveluryhmän ja Keiturin Sote Oy:n yhteishankinnan tarjouskilpailu, jolla hankitaan ulkomaisia hoitajia tilaajien palvelukseen.  Hankinnan kohteena on palvelu, missä sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden rekrytoimiseen erikoistunut henkilöstöalan yritys kouluttaa ja tuo ulkomaisen sosiaali- ja terveysalan koulutuksen suorittaneita hoitajia tilaajan palvelukseen tarjouspyynnön mukaisesti.

 

Pirkanmaan hyvinvointialue valtuutti Tampereen kaupungin hallinnoimaan hankintamenettelyä. Pirkanmaan hyvinvointialue tekee asiassa hankintapäätöksen ja allekirjoittaa sopimuksen tarjoajan kanssa. Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan hyvinvointialue vastasivat yhdessä hankinnasta 31.12.2022 asti. 1.1.2023 lähtien Pirkanmaan hyvinvointialue vastaa hankinnasta ja sopimuskauden aikaisesta sopimus- ja toimittajahallinnasta. Hankinta toteutetaan yhteishankintana Keiturin Sote Oy:n kanssa. Keiturin Sote Oy valtuutti Pirkanmaan hyvinvointialueen ja Tampereen kaupungin hallinnoimaan hankintamenettelyä, tekemään hankintapäätöksen ja allekirjoittamaan Keiturin Sote Oy:n puolesta sopimuksen tarjoajan kanssa. Keiturin Sote Oy vastaa sopimuskauden aikaisesta sopimus- ja toimittajahallinnasta omien rekrytointiprojektien osalta.

Sopimuksen aloitusajankohta on sopimuksen allekirjoituksesta edellyttäen, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Julkisena hankintana sopimus tullaan kuitenkin kilpailuttamaan säännöllisesti.
 

Kyseessä on hankintalain 1397/2016 liitteessä E tarkoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja koskevien hankintojen kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely tehtiin nopeutetun avoimen menettelyn kaltaisena menettelynä. Tarjouspyyntö liitteineen oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka.

Hankintaa ei ollut jaettu osiin, koska se ei kokonaisuuden kannalta ollut tarkoituksenmukaista.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on sitoumuksetta noin 700 000,00 euroa vuodessa.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 16 §:n mukainen perustelu

Pirkanmaan hyvinvointialueen strategiassa ja siihen sisältyvässä palvelustrategiassa asetetaan muun ohella palvelujen järjestämistä linjaavat tavoitteet ja palveluiden verkoston periaatteet. Hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkiminen yksityiseltä palveluntuottajalta on tarpeen palveluiden tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi ja asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaavien palveluiden riittävän saatavuuden takaamiseksi hyvinvointialueella. Tilaaja on huomioinut hankintaa määritellessään järjestämislain (612/2021) vaatimukset palveluiden järjestämisvastuusta ja asiakkaiden palveluiden yhdenvertaisesta toteutumisesta. Hankinta täyttää järjestämislain 12 §:ssä asetetut edellytykset palvelujen hankkimiseksi yksityisiltä palveluntuottajilta.

Tilaaja varmistaa palveluntuottajan kanssa tehtävällä sopimuksella järjestämislain 15 §:ssä asetetut vaatimukset. Sopimuskaudella tilaaja seuraa palvelun tuottamista ja sopimusvelvoitteiden täyttämistä. Tilaaja on varautunut palveluiden jatkuvuuden hallintaan sekä potentiaalisimpiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

 

Selvitys hankinnan laatuvaatimuksista

Laatuun liittyvät vaatimukset on huomioitu hankinnassa. Kilpailutuksessa laatua on huomioitu monin eri tavoin, mm. henkilöstölle asetetuissa kokemus-, osaamis- ja koulutusvaatimuksissa, vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteissa ja hoitajien koko rekrytointi- ja koulutusprosessissa kotouttamispalveluihin saakka. Tilaajan ja tarjoajan yhteistyölle sekä toiminnan kehittämiseen ja valvontaan on kuvattu toiminta ja lisäksi tarjoajalta edellytetään varautumis- ja riskienhallintasuunnitelma. Palvelun laatua valvotaan säännöllisillä kyselyillä ja tarjoajan on kehitettävä toimintaa tulosten perusteella

 

Saadut tarjoukset

Tarjouksen jättivät määräaikaan 30.11.2022 klo 12.00 mennessä seuraavat (12 kpl) yritystä:

 

   • Barona Sote Oy (3163285-2)
   • Chagua Oy (2234026-8)
   • Dealworld Oy (3242585-5)
   • Edunation Oy (2661973-3), jäljempänä ”ryhmittymä Edunation Oy”
   • Finncare Global Human Resources Oy (3268388-9)
   • Healthcare Staffing Solutions Oy (3110245-6)
   • MediPower Oy (2047032-5)
   • Siruto Oy (2513837-2)
   • Nordic Care Finland Oy (3183613-4)
   • Nurse Finder Oy (3152010-5)
   • Riveria koulutuspalvelut oy (2673397-4)
   • Teampa Henkilöstöpalvelut Oy (2472750-3)

Tarjoajat osa-​alueittain on kuvattu päätöksen liitteenä olevassa tarjousten vertailutaulukossa (liite 1).

 

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Hankintalain 80 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjoaja tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos hankintayksikön tiedossa on, että tarjoajaa rasittaa jokin hankintalain 80 §:ssä luetelluista pakollisista poissulkemisperusteista. Hankintalain 81 §:n mukaan hankintayksikkö voi sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajan, jota rasittaa jokin hankintalain 81 §:ssä luetelluista harkinnanvaraisista poissulkuperusteista. Hankintalain 114 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Soveltuvuusvaatimusten täyttyminen tulee tarkastaa tarjouskilpailun voittajan osalta ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista.

Kaikki tarjoajat ovat tarjouksissaan vakuuttaneet täyttävänsä tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset kokonaisuudessaan. Tilaaja on tarkistanut tarjouskilpailun voittajan referenssin vaatimusten toteutumisen. Tilaaja tarkistaa loppujen soveltuvuusvaatimusten täyttymisen tarjouskilpailun voittajan osalta viimeistään ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista, mukaan lukien vaaditut rikosrekisteriotteet (hankintamenettelyote) ja yhteisösakko-otteen.

Tarjoaja Teampa Henkilöstöpalvelut Oy:n suljetaan tarjouskilpailusta, koska tarjous ei täyttänyt tarjouspyynnön ehtoja koskien referenssin vaatimuksia toimialaan liittyen.

 

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Hankintalain 113 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja.

Hankintayksikkö toimitti täsmennyspyynnöt ryhmittymä Edunation Oy:lle koskien referenssin ajankohtaa sekä koskien ryhmittymän tietoja. Tarjoaja toimitti molempiin täsmennyspyyntöihin hyväksytyt selvitykset määräaikaan mennessä.

Hankintayksikkö toimitti täsmennyspyynnön Healthcare Staffing Solutions Oy:lle koskien referenssin rekrytoituja työntekijöitä. Tarjoaja toimitti hyväksytyn selvityksen määräaikaan mennessä.

Hankintayksikkö toimitti täsmennyspyynnöt Nordic Care Oy:lle koskien referenssin tilaajaorganisaatiota, referenssin tunnistetta, voimavara-alihankinnan tietoja sekä referenssiä koskevan sopimuksen toimeksiantoja. Tarjoaja toimitti hyväksytyt selvitykset määräaikaan mennessä.

Hankintayksikkö toimitti täsmennyspyynnön Siruto Oy:lle koskien referenssin tilaajaorganisaatiota ja referenssin ajankohtaa. Tarjoaja ei toimittanut selvitystä määräaikaan mennessä. Siruto Oy suljetaan tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vaatimusten täyttymättä jäämisen vuoksi.

Hankintayksikkö toimitti täsmennyspyynnön Chagua Oy:lle koskien referenssin tilaajaorganisaatiota ja referenssin rekrytoituja työntekijöitä. Tarjoaja toimitti selvityksen määräaikaan mennessä. Hankintayksikön täsmennyspyyntöön saadun vastauksen perusteella Chagua Oy ei täytä tarjouspyynnön ehtoa ilmoitetun tilaajaorganisaation ja referenssiin rekrytoitujen työntekijöiden osalta. Chagua Oy suljetaan tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vaatimusten täyttymättä jäämisen vuoksi.

Hankintayksikkö toimitti täsmennyspyynnön Dealworld Oy:lle koskien referenssin ajankohtaa sekä projektipäällikön vaatimuksia. Tarjoaja toimitti hyväksytyn selvityksen määräaikaan mennessä. Hankintayksikkö toimitti täsmennyspyynnön Dealworld Oy:lle koskien voimavara-alihankinnan tietoja sekä nimetyn projektipäällikön vaatimuksia. Tarjoaja toimitti selvityksen määräaikaan mennessä. Hankintayksikön täsmennyspyyntöön saadun vastauksen perusteella Dealworld Oy ei täytä tarjouspyynnön ehtoa nimetyn projektipäällikön osalta. Dealworld Oy suljetaan tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vaatimusten täyttymättä jäämisen vuoksi.

Hankintayksikkö toimitti täsmennyspyynnön Finncare Global Human Resources Oy:lle koskien referenssin tilaajaorganisaatiota, referenssiin rekrytoituja työntekijöitä ja referenssin ajankohtaa. Tarjoaja toimitti selvityksen määräaikaan mennessä. Hankintayksikön täsmennyspyyntöön saadun vastauksen perusteella Finncare Global Human Resources Oy ei täytä tarjouspyynnön ehtoa rekrytoitujen työntekijöiden ja referenssin ajankohdan osalta. Finncare Global Human Resources Oy suljetaan tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vaatimusten täyttymättä jäämisen vuoksi.

Hankintayksikkö toimitti täsmennyspyynnön MediPower Oy:lle koskien referenssin ajankohtaa. Tarjoaja toimitti hyväksytyn selvityksen määräaikaan mennessä. Hankintayksikkö toimitti täsmennyspyynnön MediPower Oy:lle koskien referenssiä koskevan sopimuksen toimeksiantoja. Tarjoaja toimitti selvityksen määräaikaan mennessä. Hankintayksikön täsmennyspyyntöön saadun vastauksen perusteella MediPower Oy ei täytä tarjouspyynnön ehtoa. MediPower Oy ei esittänyt riittävää näyttöä, että referenssivaatimus toteutuu. MediPower Oy suljetaan tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vaatimusten täyttymättä jäämisen vuoksi.

Hankintayksikkö toimitti referenssin vaatimusten toteutumisen todentamispyynnön Nurse Finder Oy:n referenssin tilaajaorganisaation yhteyshenkilölle. Yhteyshenkilö toimitti selvityksen määräaikaan mennessä. Hankintayksikkö toimitti selvityksen perusteella Nurse Finder Oy:lle lausumispyynnön koskien tilaajaorganisaation yhteyshenkilön selvitystä. Nurse Finder Oy toimitti lausunnon määräaikaan mennessä. Hankintayksikön lausumispyyntöön saadun vastauksen perusteella Nurse Finder Oy täytti referenssin vaatimukset, mutta tarjouspyynnön ehto koskien voimavara-alihankinnan tietoja ei täyty. Nurse Finder Oy suljetaan tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vaatimusten täyttymättä jäämisen vuoksi.

Kaikki tehdyt täsmennys- ja todentamispyynnöt koskivat sellaisia tarjouksen tietoja, joilla ei ollut vaikutusta tarjousten vertailuun.

 

Tarjousten vertailu ja sopimuskumppanin valinta

Tarjouspyynnössä ilmoitettuna valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden valintaperusteena oli paras hinta-laatusuhde.

Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous määräytyy seuraavasti:

- Hinta, maksimipisteet 80 vertailupistettä

- Laatu, maksimipisteet 20 vertailupistettä

 

Tarjousten hinnan vertailu tehtiin kahdessa vaiheessa. Ensin vertailtiin tarjouksessa lähihoitajaoppisopimuskoulutukseen tulevalle hoitajalle annetut rekrytointihinnat ja hoiva-avustajan oppisopimuskoulutukseen tulevalle hoitajalle annetut rekrytointihinnat.

Halvimman rekrytointihinnan lähihoitajaoppisopimuskoulutukseen tulevalle hoitajalle antanut tarjous sai kohdan maksimipisteet (50). Muiden tarjousten vertailupisteet laskettiin siten, että halvimman tarjouksen tarjoushinta (X) jaettiin kyseisen tarjouksen tarjoushinnalla (Y) ja kerrottiin kohdan maksimipisteillä (X/Y*maksimipisteet).

Halvimman rekrytointihinnan hoiva-avustajan oppisopimuskoulutukseen tulevalle hoitajalle antanut tarjous sai kohdan maksimipisteet (30). Muiden tarjousten vertailupisteet laskettiin siten, että halvimman tarjouksen tarjoushinta (X) jaettiin kyseisen tarjouksen tarjoushinnalla (Y) ja kerrottiin kohdan maksimipisteillä (X/Y*maksimipisteet).

Toiseksi laskettiin yhteen tarjouksen saamat pisteet rekrytointihinnasta

lähihoitajaoppisopimuskoulutukseen tulevalle hoitajalle ja rekrytointihinnasta hoiva-avustajan oppisopimuskoulutukseen tulevalle hoitajalle. Yhteenlasketut pisteet ovat tarjouksen hinnan vertailupisteet (maksimihintavertailupisteet 80).

Tarjousten laadun vertailu jakaantui kolmeen vertailukohtaan seuraavasti:

- Nimetyn projektipäällikön vähimmäisvaatimukset ylittävä kokemus, maksimipisteet 6

- Tarjoajan kokemus oppilaitosyhteistyöstä, maksimipisteet 4

- Puhelin- ja sähköisen neuvontapalvelun tarjoaminen vähimmäisvaatimukset ylittävästi, maksimipisteet 5

- Lisäkielikoulutus verkkokurssina Suomessa, maksimipisteet 5

 

Seuraavaksi tarjouksen saamat laadun vertailukohtien pisteet laskettiin yhteen. Parhaat pisteet laadusta saanut tarjous sai kohdan maksimivertailupisteet (20). Muiden tarjousten vertailupisteet laskettiin siten, että kyseisen tarjouksen laatupisteet (X) jaettiin parhaiden laatupisteiden tarjouksen laatupisteillä (Y) ja kerrottiin kohdan maksimivertailupisteillä (X/Y*maksimipisteet).

Tarjouksen lopullisten vertailupisteiden saamiseksi tarjouksen hinta- ja laatuvertailusta saamat pisteet laskettiin yhteen. Yhteenlasketuista pisteistä muodostui tarjousten vertailussa käytettävät lopulliset tarjouksen vertailupisteet. Palveluntuottajaksi valitaan yksi (1) palveluntuottaja.

Tarjousvertailu on kuvattu hankintapäätöksen liitteillä 1 Vertailutaulukko ja 2 Vertailutaulukko (liikesalainen).
 

Tarjousvertailun perusteella Barona Sote Oy esitetään valittavaksi sopimuskumppaniksi. Valittavaksi esitettävän on ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta toimitettava rikosrekisteriote (hankintamenettelyote) ja yhteisösakko-ote.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista, sillä edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

 

Asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Asiakirjapyynnöt tulee osoittaa osoitteeseen hankintapalvelut@tuomilogistiikka.fi.

 

Sopimuksen omistaja ja vastuuhenkilö

Sopimuksen omistaa Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstöhallinto ja sopimuksen vastuuhenkilönä toimii henkilöstöjohtaja Taina Niiranen. Vakanssinhoitajan vaihtuessa vastuu sopimuksesta siirtyy kulloisellekin haltijalle. Vastuuhenkilö huolehtii yhteyshenkilön nimeämisestä sopimukselle.

 

Hankintaa valmistellut työryhmä

Hankinnan valmistelussa toimi nimetty työryhmä, johon kuuluivat Pirkanmaan hyvinvointialueen ikäihmisten ja vammaisten palvelulinjan ostopalvelupäällikkö Heli Suuronen, palvelulinjajohtaja Päivi Tryyki, Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstöjohtaja Taina Niiranen, rekrytointipäällikkö Maria Tamminen, resurssipäällikkö Heta Periviita, hoitotyön johtaja Anne Markkula, Pirkanmaan hyvinvointialueen hankintapäällikkö Virva Palomäki, Keiturin Sote Oy:n toimitusjohtaja Kari Nuuttila.

Päätös

Päätän, että sopimus hoitoalan henkilöstön hankinta ulkomailta hankinnasta tehdään Barona Sote Oy:n (3163285-2) kanssa.

Tarjouskilpailutusta suljetaan pois soveltuvuusvaatimusten täyttymättä jättämisen vuoksi:

Teampa Henkilöstöpalvelut Oy

Tarjouskilpailutusta suljetaan pois tarjouspyynnön vastaisena:

Chagua Oy (2234026-8)

Dealworld Oy (3242585-5)

Finncare Global Human Resources Oy (3268388-9)

MediPower Oy (2047032-5)

Nurse Finder Oy (3152010-5)

Siruto Oy (2513837-2)

 

Sopimuksen aloitusajankohta on sopimuksen allekirjoituksesta edellyttäen, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Julkisena hankintana sopimus tullaan kuitenkin kilpailuttamaan säännöllisesti.

Hankinnan arvonlisäveroton vuosiarvo on sitoumuksetta noin 700 000 euroa ja noin 2 800 000 euroa koko sopimuskauden aikana.

Sopimuksen vastuuhenkilöksi nimetään henkilöstöjohtaja Taina Niiranen.

Sopimus hankinnasta syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

 

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue