§ 13/2024 Hyvinvointialueen puhevallan käyttäminen rikosepäilyissä

Lataa 

15861/2023

Päätöspäivämäärä

15.3.2024

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 152 §

Esitys

Valmistelijan yhteystiedot
Hallintolakimies Vilma Kiilunen, puh. 044 472 9995, etunimi.sukunimi@pirha.fi

Hallintosäännön 152 §:n mukaan aluehallituksen puheenjohtajalla ja hyvinvointialuejohtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa aluehallituksen puolesta. 

Esitys hyvinvointialueen puhevallan käyttämisestä rikosepäilyissä:  

Hyvinvointialuejohtaja valtuuttaa: 

- strategisen ohjauksen ja järjestämisen -tehtäväalueen vastuualuejohtajat ja riskienhallinta, turvallisuus ja varautuminen -yksikön vastuuyksikön päällikön,
- pelastuspalveluiden -tehtäväalueen vastuualuejohtajat, 
- muilla tehtäväalueilla vastuualuejohtajat sekä vastuuyksikön päälliköt alaistaan toimintaa koskevissa rikosasioissa ja hyvinvointialueen henkilörekistereihin kuuluviin henkilötietoihin kohdistuvia rikosepäilyjä koskien kyseisestä rekisteristä vastaavat viranhaltijat: 

  • tekemään ilmoituksen poliisille rikosepäilyistä, jotka kohdistuvat hyvinvointialueen omaisuuteen tai henkilöstöön heidän työtehtävissään sekä muista rikosepäilyistä, joissa hyvinvointialue on asianomistajana; 

  • esittämään rangaistusvaatimuksen sekä korvausvaatimukset (ml. asian selvittämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen) edellä mainituissa tilanteissa; 

  • päättämään sovittelun aloittamisesta, edustamaan hyvinvointialuetta sovittelumenettelyssä ja tekemään hyvinvointialuetta sitovan ratkaisun käyttötaloussuunnitelman puitteissa. 

Lisäksi hyvinvointialuejohtaja valtuuttaa päätöksenteko ja lakipalveluiden vastuuyksikön lakimiehet: 

  • esittämään rangaistusvaatimuksen sekä korvausvaatimukset (ml. asian selvittämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen) rikosasioissa, joissa hyvinvointialue on asianomistajana; 

  • käyttämään hyvinvointialueen puhevaltaa tuomioistuimen suullisessa ja kirjallisessa käsittelyssä sekä esittämään oikeudenkäyntikuluvaatimukset 

  • päättämään sovittelun aloittamisesta ja edustamaan hyvinvointialuetta sovittelumenettelyssä. 

Muissa tapauksissa hyvinvointialueen edustaja voi edustaa hyvinvointialuetta rikosasioissa vain hyvinvointialuejohtajan antaman valtakirjan nojalla. 

Edellä mainitun lisäksi työntekijän ja viranhaltija voi tehdä rikosilmoituksen henkilökohtaisesti omissa nimissään itseensä kohdistuneissa rikoksissa tai rikosepäilyissä.

Päätös

Päätän edellä mainitun mukaisesti.

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue