§ 115/2023 Hyvinvointialueen valmiustason nosto

Lataa 

27337/2023

Päätöspäivämäärä

8.11.2023

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

HS § 16  ja 16a 

Esitys

Valmistelijan yhteystiedot
Suunnittelupäällikkö Sini Hyvönen, puh. 0444729981, etunimi.sukunimi@pirha.fi

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan aluehallitus vastaa hyvinvointialueen konsernin kokonaisturvallisuuden hallinnasta, johon kuuluvat uhkiin varautuminen, normaaliolojen häiriötilanteiden ja poikkeusolojen hallinta sekä niistä toipuminen. Valmiuden säätely on keskeinen väline häiriötilanteisiin varautumisessa ja häiriötilanteiden hoidossa. Hyvinvointialueen valmiuden säätelystä päättää hyvinvointialueen valmiussuunnitelman mukaan hyvinvointialuejohtaja. Hyvinvointialueen valmiussuunnitelman on hyväksynyt aluehallitus kokouksessaan 19.12.2022.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotanto Pirkanmaan hyvinvointialueella on kuormittunut erityisesti koronapotilaiden vuoksi. Vuodeosastoilla olevien potilaiden määrä on kasvanut lyhyen ajan sisällä moninkertaiseksi. Tällä hetkellä sairaalahoidossa on 132 koronatartunnan saanutta potilasta. Tilanteen hoitaminen on jo vaatinut erityisjärjestelyitä henkilöstöresurssien ja potilaiden hoitoon ohjaamisen osalta. Päivystyksellisiä potilaita on ohjattu Valkeakosken päivystykseen ja elektiivistä leikkaustoimintaa on peruttu osastoilla ylipaikoilla olevien potilaiden hoidon turvaamiseksi. Riskiryhmien koronarokottamista on nopeutettava ja tämä vaatii kokonaisvaltaista suunnittelua sekä toiminnan johtamisen tehostamista. Häiriötilanteen tehokkaan johtamisen tueksi tarvitaan päivittyvää ajantasaista tilannekuvaa. Edellä mainituista syistä hyvinvointialueen on syytä arvioida ja päättää valmiustason nostosta. Valmiustason nosto antaisi paremmat valmiudet myös kansallisen turvallisuustilanteen aktiiviseen seurantaan.

Päätös

Päätän, että

  1.  Hyvinvointialueen valmiuden taso nostetaan tehostettuun valmiuteen.
  2. Tehostetun valmiuden johtoryhmänä toimii hyvinvointialueen johtoryhmä.
  3. Hyvinvointialuejohtaja nimittää tilannejohtoryhmän, joka toimii sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmasen alaisuudessa.
    Hyvinvointialueen johtoryhmä seuraa ja arvioi tilannetta tiiviisti tilannejohtoryhmän raportoinnin pohjalta.
  4. Häiriötilanteen hoitamiseksi  tehtäväaluejohtajat valtuutetaan arvioimaan ja toteuttamaan toiminnan priorisointia asiakkaiden ja väestön terveyden- ja turvallisuuden näkökulmasta erityisesti kiireellisiin tehtäviin. Heikossa ja haavoittuvassa asemassa oleviin väestöryhmiin kiinnitetään myös erityistä huomiota.
  5. Henkilöstön edustajien kanssa käynnistetään keskustelut yhteistoiminnasta valmiustilan nostoon liittyen.
  6. Häiriötilanteen aiheuttamia välittömiä kustannuksia seurataan erikseen.
  7. Valmiustilanteen vuoksi voidaan kyseisen tilanteen hallinnan edellyttämiin ja  lyhytaikaisiin tehtäviin palkata henkilöstöä voimassa olevasta rajoitetusta rekrytoinnista huolimatta erillisharkinnan perusteella.

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue