§ 101/2023 Integraatiotoimialueen perustaminen sote-palvelujen tehtäväalueelle

20274/2023

Päätöspäivämäärä

4.9.2023

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö § 15.

Esitys

Valmistelijan yhteystiedot
Sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmanen, puh. 040 704 7337, etunimi.sukunimi@pirha.fi

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön päivityksen (voimaan 1.8.2023) yhteydessä valmisteltiin myös tarkoituksenmukaisia organisaatiorakenteen päivityksiä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tehtäväalueen osalta tarkoituksenmukaiseksi organisaatiorakenteen muutokseksi tunnistettiin integraatiovastuualueen muuttaminen toimialueeksi.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 15 § "Henkilöstöorganisaation rakenne" mukaan hyvinvointialuejohtaja päättää tehtäväalueiden ja palvelulinjojen toimialuejaosta tehtäväalueen johtajan esittelystä.

Esitän, että sosiaali- ja terveyspalvelujen tehtäväalueen integraatiovastuualue muutetaan 1.9.2023 alkaen integraatiotoimialueeksi. 

Integraatiotoimialueen perustaminen yhdenmukaistaa organisaatiorakennetta, vahvistaa integraatiotoiminnan roolia palvelulinjat ylittävänä toimintana ja selkiyttää toimivaltaa.

Vastuualueen muutos toimialueeksi ei aiheuta integraatiotoimialueen sisällä organisaatiorakenteen muutoksia, organisaatiorakenne pysyy muilta osin ennallaan. Muutoksella ei ole henkilöstö- tai talousvaikutuksia. Integraatiojohtajan toimivalta päivitetään sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintasäännössä vastaamaan toimialuejohtajien toimivaltaa.

 

Päätös

Päätän, että sosiaali- ja terveyspalvelujen tehtäväalueelle perustetaan integraatiotoimialue 1.9.2023 alkaen. Nykyinen integraatiovastuualue poistuu organisaatiorakenteesta.

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue