§ 89/2023 Johtoryhmien henkilöstön edustajien ajankäyttö

Lataa 

15140/2023

Päätöspäivämäärä

28.6.2023

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 16a

Esitys

Pirkanmaan hyvinvointialueen strategiassa yksi keskeinen periaate on henkilöstön osallistuminen toiminnan kehittämiseen. Yksi keino lisätä osallistumista on henkilöstön osallistuminen johtoryhmätyöskentelyyn. Pirkanmaan hyvinvointialueella työntekijöiden edustajat toimivat laajasti jäseninä johtoryhmissä.

Järjestöt (Tehy, Super, Juko ja Jyty) esittävät, että johtoryhmien henkilöstöedustajille annetaan ennen kokousta vähintään 2 tuntia aikaa valmistautumiseen. Kokouksen jälkeen annetaan viestimiseen sidosryhmiensä kanssa, vähintään kokouksen keston mukainen aika. Lisäksi kaikkien johtoryhmien henkilöstöedustajille on varattava yhteistä perehtymisaikaa 2 tuntia/kk.

Järjestöt myös esittävät, että henkilöstön edustajille maksettaisiin palkkiot. Järjestöjen perusteena palkkiolle on, että henkilöstön edustajalla on samat vastuut ja velvoitteet kuin muillakin johtoryhmien jäsenillä. Järjestöjen esityksen mukaan PSHP:lla on ollut pidempiaikaisena käytänteenä maksaa henkilöstön edustajalle palkkio johtoryhmätyöskentelyyn osallistumisesta. Samoin henkilöstön edustajalle on annettu ajankäyttöä johtoryhmään valmistautumiseen sekä sidosryhmille viestimiseen. Pirhan johtoryhmien työskentely ulottuu koko Pirkanmaalle. Sen pohjalta järjestöt esittävät korotusta PSHP:lla käytössä olleisiin palkkioihin sekä ajankäytön laajentamista.

Työnantajan näkemyksen mukaan johtoryhmätyöskentelyn ei katsota lisäävän työn vaativuutta, jolloin erillisiä palkkioita johtoryhmätyöskentelystä ei ole tarkoituksenmukaista maksaa. Sen sijaan johtoryhmätyöskentelyn materiaaleihin perehtymiseen on hyvä varata aikaa. 

Työnantajan esitys on, että työskentelyyn varataan aikaa tunti ennen ja tunti jälkeen kokouksen. Sen lisäksi 2 tuntia kuukaudessa yhteistyöhön, joka on järjestöjen vaatimuksen mukainen.
Yhteistoimintaelin käsitteli asiaa kokouksessaan 2.6.2023 ja kokouksen kuluessa todettiin, että yhteisen ajan varaamista voidaan harkita.  

 

Valmistelijan yhteystiedot
Henkilöstöjohtaja Taina Niiranen, etunimi.sukunimi@pirha.fi

 

Päätös

Päätän, että johtoryhmien henkilöstön edustajille myönnetään ajankäyttöä seuraavasti:

  • tunti ennen kokousta ja tunti jälkeen
  • lisäksi myönnetään yhteistä perehtymisaikaa 2 tuntia kuukaudessa/edustaja.

Palkkioita tai henkilökohtaisia lisiä ei makseta johtoryhmien henkilöstön edustajille johtoryhmätyöskentelystä.

Allekirjoitus

Juhani Sand, hyvinvointialuejohtajan varahenkilö

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue