§ 62/2023 Kansallisen vaikuttavuuskeskuksen ohjausryhmän ja työryhmän nimeäminen

Lataa 

6665/2023

Päätöspäivämäärä

27.3.2023

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 16 a §.

Esitys

Valmistelijan yhteystiedot
Sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmanen, puh. 040 704 7337, etunimi.sukunimi@pirha.fi

Kansallisen vaikuttavuuskeskuksen pilotointi toteutetaan Pirkanmaan hyvinvointialueen koordinoimana yhteistyössä kaikkien hyvinvointialueiden kesken, joiden alueella sijaitsee yliopistollinen sairaala (Pohjois-Savo, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi sekä HUS-yhtymä). Pirkanmaan vetovastuusta on sovittu kyseisten organisaatioiden kesken 17.8.2022. Vaikuttavuuskeskuksen valmistelun virallistamisesta on käyty keskustelua Pirkanmaan hyvinvointialueen johtaja Marina Erholan johdolla Sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja hyvinvointialuejohtajien kanssa. 

Vaikuttavuuskeskuksen toteutusmalli, tehtävät ja tavoitteet perustuvat elokuussa 2021 julkaistuun Helsingin ja Itä-Suomen yliopiston selvitykseen ”Vaikuttavuuden vuosikymmentä rakentamassa – Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuuskeskus -selvitys”. Vaikuttavuuskeskuksen pilotti sisältää kaksi toimenpidekokonaisuutta, joista ensimmäinen kokonaisuus käsittää keskuksen rakenteiden määrittelyn ja toiminnan käynnistämisen. Toinen kokonaisuus pitää sisällään vaikuttavuuskeskuksen sisällöllisiin tehtäviin liittyvät toimenpiteet, jotka organisoidaan vaikuttavuuskeskuksen tehtävien alle. Toteutuksesta vastaavat eri yo-hyvinvointialueet ja HUS yhteisen projektisuunnitelman mukaisesti. Toimenpiteissä tehdään yhteistyötä alueiden omien vaikuttavuus-pilottihankkeiden kanssa, ja varmistetaan, että toimenpiteet ovat linjassa keskenään. 

Jokaista Kansallisen vaikuttavuuskeskuksen osatoteuttaja-aluetta sekä sosiaali- ja terveysministeriötä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta on pyydetty nimeämään osallistujansa vaikuttavuuskeskuksen ohjaukseen ja valmisteluun tarkoitettuihin ohjaus- ja työryhmään.

Kansallisen vaikuttavuuskeskuksen ohjausryhmän keskeisimpiä tehtäviä ovat: 

 • Vaikuttavuuskeskusvalmistelun työn ohjaaminen ja linjaukset laaditun projektisuunnitelman mukaisesti
 • Tavoitteiden asettaminen
 • Rahoituksen käytön seuranta

 

Kansallisen vaikuttavuuskeskuksen työryhmän keskeisimpiä tehtäviä ovat: 

 • Vaikuttavuuskeskuksen rakenteiden (mm. toiminta- ja ohjausmallit) määrittely
 • Vaikuttavuuskeskuksen perustaminen ja pilottitoiminnan käynnistäminen
 • Vaikuttavuuskeskuksen tavoitteiden ja tehtävien tarkentaminen
 • Järjestämistehtävää tukevan uuden vaikuttavuustiedon tuottaminen
 • Uusien tiedon hyödyntämisen tapojen etsiminen ja niiden pohjalta vaikuttavien toimenpiteiden tunnistaminen ja kansallisen jalkauttamisen tukeminen
 • Toiminnan vakiinnuttaminen ja kytkeminen olemassa oleviin johtamis- ja ohjausrakenteisiin
 • Rahoituksen käytön raportointi

Päätös

Päätän, että Kansallisen vaikuttavuuskeskuksen ohjausryhmä nimetään seuraavasti:

 • STM: erityisasiantuntija Petra Kokko, varajäsen: johtaja Andreas Blanco-Sequeiros
 • THL: ylilääkäri, Laaturekisterikeskuksen johtaja Jonna Salonen, varajäsen: Horisontaalitoiminnan johtava asiantuntija Minna-Liisa Luoma
 • HUS: johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi, varajäsen: hallintoylilääkäri Veli-Matti Ulander. 
 • Pohjois-Savon hyvinvointialue: johtajaylilääkäri Antti Hedman, varajäsen: sosiaalijohtaja Marena Paahto
 • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue: johtajaylilääkäri Terhi Nevala, varajäsen: hallintoylilääkäri Pasi Eskola
 • Varsinais-Suomen hyvinvointialue: tulosaluejohtaja Mikko Pietilä, varajäsen: hyvinvointialueen johtaja Tarmo Martikainen
 • Pirkanmaan hyvinvointialue: sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmanen (pj.), varajäsen: palvelulinjajohtaja Juha Kinnunen.
 • Pirkanmaan hyvinvointialueelta osallistujina myös tutkimus- ja kehitysjohtaja Kati Kristiansson sekä hallintoylilääkäri Suvi Liimatainen, joka toimii ryhmän esittelijänä. 

Päätän, että Kansallisen vaikuttavuuskeskuksen työryhmä nimetään seuraavasti: 

 • HUS: arviointiylilääkäri Sami Pakarinen, varajäsen: hallintoylilääkäri Teppo Heikkilä. Lisäksi varsinaisena jäsenenä Helsingin perusterveydenhuollon edustajana työryhmässä toimii Kim Nygård (@hel.fi)
 • Pohjois-Savon hyvinvointialue: arviointiylilääkäri Kati Kinnunen, varajäsen: tutkimusjohtaja Tomi Mäki-Opas. Tomi Mäki-Opas toimii työryhmässä myös Itä-Suomen yliopiston ja Vaikuttavuuden talon edustajana varsinaisena jäsenenä. 
 • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue: arviointiylilääkäri Juuso Heikkinen, varajäsen: arviointipäällikkö Petra Falkenbach
 • Varsinais-Suomen hyvinvointialue: kehittämisjohtaja Pirjo Mustonen, varajäsen: Johanna Ahokas
 • Pirkanmaan hyvinvointialue: hallintoylilääkäri Suvi Liimatainen (pj.), johtajaylilääkäri Eija Tomás, arviointiylilääkäri Anna-Kaisa Parkkila, toimialuejohtaja Kaisa Bragge, apulaisylilääkäri Elina Tolvanen, kehittämispäällikkö Eeva Halme, projektipäällikkö Riikka Ovaskainen. 
   

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue