§ 24/2024 Kaupin kampuksen rakennusinvestointien valmisteluryhmän asettaminen

Lataa 

2717/2023

Päätöspäivämäärä

9.4.2024

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 16a §.

Esitys

Hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola on nimennyt 2.2.2023 (§38/2023) Tays uudistamisohjelman valmisteluryhmän. Tays uudistamisohjelman valmisteluryhmän tehtävänä on Tays uudistamisohjelmaan liittyvien rakennushankkeiden valmistelu ja seuranta sekä esitysten tekeminen että seurantaraporttien laatiminen hyvinvointialueen johtoryhmälle, konserni- ja toimitilajaostolle sekä aluehallitukselle ja aluevaltuustolle.

Palveluiden verkoston suunnittelun edetessä on tarkoituksenmukaista laajentaa valmisteluryhmän tehtävää koskemaan kaikkia Kaupin kampukselle tulevia rakentamiseen liittyviä investointihankkeita esimerkkeinä Kaupin yliopistollinen sote-asema ja Oikomishoidon osaamiskeskus.

Tays uudistamisohjelman valmisteluryhmän uudeksi nimeksi muutetaan Kaupin kampuksen rakennusinvestointien valmisteluryhmä. Kaupin kampuksen rakennusinvestointien almisteluryhmän kokoonpanoa täydennetään avopalveluiden palvelulinjajohtaja Eeva Torppa-Saarisella ja lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelulinjajohtaja Titta Pelttarilla.

Kaupin kampuksen rakennusinvestointien valmisteluryhmän tehtävänä on Kaupin kampukselle suunniteltujen   rakennushankkeiden valmistelu ja seuranta sekä esitysten tekeminen että seurantaraporttien laatiminen hyvinvointialueen johtoryhmälle, konserni- ja toimitilajaostolle sekä aluehallitukselle ja aluevaltuustolle.

Valmisteluryhmän mahdolliset kustannukset menevät kustannuspaikalta 87269.

Päätös

Päätän, että Tays uudistamisohjelman valmisteluryhmä nimetään uudella nimellä: Kaupin kampuksen rakennusinvestointien valmisteluryhmä. 

Lisäksi päätän nimetä Kaupin kampuksen rakennusinvestointien valmisteluryhmän seuraavan kokoonpanoon mukaisesti:

Juha Kinnunen, sairaalapalvelujen johtaja, puheenjohtaja

Arto Ranta, strategiajohtaja, esittelijä

Matias Seini, rakennuttajapäällikkö, esittelijä

Minna Kylmäniemi, kehittämiskoordinaattori, sihteeri

Mirja Mäntylä, controller

Miia Laiho, hallintopalvelujohtaja

Petteri Paavola, tukipalvelujohtaja

Petri Laurikka, kiinteistöjohtaja

Juha Aalto, ICT- palvelujohtaja

Palvelulinjajohtajat:

Eeva Torppa-Saarinen

Titta Pelttari

Päivi Tryyki

Elina Mattila, sairaalapalvelulinjan hoitotyön johtaja

Eija Tomas, sairaalapalvelulinjan johtava lääkäri

Mikko Hannola, talouspalvelujohtaja

Taru Kotiniitty, HR- palvelupäällikkö

työsuojeluvaltuutettu

henkilöstön edustaja

Toimialuejohtajat

Hannu Päivä

Jarmo Riikonen

Heli Leppikangas

Marja Iso- Mustajärvi

Valmisteluryhmän kokouksiin voidaan pyytää tarvittaessa mukaan asiantuntijoita.

Ryhmä raportoi hyvinvointialueen johtoryhmälle.

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue