§ 65/2023 Lastensuojelun tehostetun perhetyön palvelujen uudelleenavaus 2022

Lataa 

8279/2023

Päätöspäivämäärä

31.3.2023

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Hyvinvointialueen hallintosäännön 62 § mukaan Hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola päättää 10 milj. euroon saakka palveluhankintojen sopimusten hyväksymisestä.

Oikeus tilauksen tekemiseen palvelusopimuksen perusteella määräytyy hallinto- ja toimintasääntöjen sekä hankinta- ja sopimushallintaohjeiden mukaisesti.

Esitys

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Milla Ahola, 041 730 8721, milla.ahola@pirha.fi

Kilpailutusasiantuntija Sini Järvensivu, 0405877847, sini.jarvensivu@tuomilogistiikka.fi

 

Hankinnan kuvaus

Tuomi Logistiikka Oy lähetti Pirkanmaan hyvinvointialueen toimeksiannosta 22.12.2022 julkaistavaksi HILMA-palveluun hankintailmoituksen 419997 (Lastensuojelun tehostetun perhetyön palvelujen uudelleenavaus 2022). Hankinnan kohteena on lastensuojelun ostopalveluna hankittava tehostettu perhetyö Tampereen kaupungin, Oriveden kaupungin, Kangasalan kaupungin, Pälkäneen kunnan, Lempäälän kunnan, Valkeakosken kaupungin, Pirkkalan kunnan, Vesilahden kunnan, Nokian kaupungin, Ylöjärven kaupungin, Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan asukkaille.

Hankintailmoituksella Tilaaja avaa hankintamenettelyn TRE: 4213/02.07.01/2019. Tällöin tarjoaja, joka ei jättänyt tarjousta perustamisvaiheessa tai ei tullut valituksi kyseisessä hankintamenettelyssä, voi päästä mukaan menettelyyn hankinnan uudelleenavaamisen yhteydessä. Menettelyn perustamisvaiheessa 2019 mukaan tulleet palveluntuottajat voivat päivittää aikaisempaa tarjoustaan jättämällä uuden tarjouksen.

Sopimuskausi on 01.03.2023 - 31.12.2023.

Perustamisvaiheessa mukaan tulleiden palveluntuottajien osalta sopimuskausi alkoi 1.10.2020 ja päättyy 31.12.2023. Avaamisvaiheen osalta sopimuskauden tavoitteellinen aloitusaika on 01.03.2023. Sopimuskausi päättyy kaikkien sopijapuolten osalta samaan aikaan (31.12.2023) riippumatta sopimuskauden aloitusajankohdasta. Lisäksi sopimus sisältää toistaiseksi voimassa olevan optiokauden. Tilaaja tekee option käytöstä erillisen päätöksen.

Kyseessä on hankintalain (1397/2016) liitteen E mukainen sosiaali-​ ja terveyspalvelujen kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Kyseessä on sähköinen hankintamenettely, joka on kestonsa ajan avoin kaikille tarjouspyynnön vaatimukset täyttäville tarjoajille ja joka on tarkoitettu hankintalain 1397/2016 luvun 12 mukaisiin hankintoihin. Tarjouspyyntö liitteineen oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka.

Hankinta jaettiin osa-alueisiin seuraavasti:

 

Osa-alue 1. Tehostettu perhetyö

1.1 Tehostettu perhetyö (36 - 40 h/kk)

1.2 Tehostettu perhetyö (16 - 20 h/kk)

1.3 Tehostetun perhetyön tuntityöskentely

 

Osa-alue 2. Palveluntuottajan työntekijä kunnan työntekijän työparina

2.1 Ammatillisen perustutkinnon tai ammattikorkeakoulutasoisen tutkinnon suorittanut perhetyöntekijä, joka tekee tehostettua perhetyötä kunnan työntekijän työparina.

2.2 Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut perhetyöntekijä, joka tekee tehostettua perhetyötä kunnan työntekijän työparina.

 

Hankinnan arvonlisäveroton vuosiarvo on sitoumuksetta noin 337 500 euroa ja noin 1 350 000 euroa sopimuskauden aikana ilman optiota.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 16 §:n mukainen perustelu

Pirkanmaan hyvinvointialueen strategiassa ja siihen sisältyvässä palvelustrategiassa asetetaan muun ohella palvelujen järjestämistä linjaavat tavoitteet ja palveluiden verkoston periaatteet. Hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkiminen yksityiseltä palveluntuottajalta on tarpeen palveluiden tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi ja asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaavien palveluiden riittävän saatavuuden takaamiseksi hyvinvointialueella. Tilaaja on huomioinut hankintaa määritellessään järjestämislain (612/2021) vaatimukset palveluiden järjestämisvastuusta ja asiakkaiden palveluiden yhdenvertaisesta toteutumisesta. Hankinta täyttää järjestämislain 12 §:ssä asetetut edellytykset palvelujen hankkimiseksi yksityisiltä palveluntuottajilta.

Tilaaja varmistaa palveluntuottajan kanssa tehtävällä sopimuksella järjestämislain 15 §:ssä asetetut vaatimukset. Sopimuskaudella tilaaja seuraa palvelun tuottamista ja sopimusvelvoitteiden täyttämistä. Tilaaja on varautunut palveluiden jatkuvuuden hallintaan sekä potentiaalisimpiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

 

Selvitys hankinnan laatuvaatimuksista

Laatuun liittyvät vaatimukset on huomioitu kilpailutuksessa monin eri tavoin, mm. henkilöstölle asetettavissa pätevyys- ja osaamisvaatimuksissa, asiakastietojärjestelmien, sekä sopimuskaudenaikaisen toiminnan kehittämiseen osallistumisen vaatimuksissa. Tilaaja on sisällyttänyt sopimukseen palvelulle asetetut tavoitteet ja asettanut palvelua koskevat ehdottomat laatuvaatimukset sellaisiksi, että ne yhdessä takaavat laadukkaan palvelun.

 

Saadut tarjoukset

Tarjouspyyntöön lähetettiin julkaistavaksi korjausilmoitus 13.1.2023, jolla korjattiin seuraavat, tarjoajille aukeamattomat liitteet:

 

 • 5 Ammatilliset pätevyysvaatimukset_Palvelutuote 1
 • 5.1 Ammatilliset pätevyysvaatimukset_Palvelutuote 2
 • 4 Sote- hankintamenettely

Liitteiden sisältöihin ei tehty muutoksia.

 

Tarjouksen jättivät määräaikaan 22.1.2023 klo 10:00 mennessä seuraavat (17 kpl) yritystä:

   • Askeleittain Avopalvelut Oy (2017380–6)
   • FamCare Group Oy (2811038-3)
   • Fieteri Avopalvelut Oy (3095918-3)
   • Haika Oy (3154215-2)
   • Holmi Cares Oy (3124773-5)
   • Humana Avopalvelut Oy (2292973-4)
   • Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin Kotineuvola Oy (0937103-5)
   • Neljä Astetta Oy (2009251-2)
   • NM-Sovittelu, tmi Matti Näsi (2046122-6)
   • Näsimentor Oy (2144647-4)
   • PSS-Yhtiöt Oy (2697781-3)
   • Sastamalan sijaishuoltopalvelut Oy (2342258-0)
   • Sopiva Oy (3129528-6)
   • Sospro Pirkanmaa Oy (2017380-6)
   • Treili Oy (2159098-6)
   • Tukiköysi Oy (3210448-8)
   • UOMA sosiaalipalvelut oy (2757807–2)

 

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Hankintalain 80 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjoaja tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos hankintayksikön tiedossa on, että tarjoajaa rasittaa jokin hankintalain 80 §:ssä luetelluista pakollisista poissulkemisperusteista. Hankintalain 81 §:n mukaan hankintayksikkö voi sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajan, jota rasittaa jokin hankintalain 81 §:ssä luetelluista harkinnanvaraisista poissulkuperusteista. Hankintalain 114 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia.

Kaikki tarjoajat ovat tarjouksissaan vakuuttaneet täyttävänsä tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset kokonaisuudessaan. Valituilta tarjoajilta on tarkistettu tilaajavastuulain (1233/2006) 5§:ssä mainitut selvitykset ja todistukset ja muiden asetettujen soveltuvuusvaatimusten täyttyminen. Valituilta tarjoajilta tarkistetaan viimeistään ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista vaaditut rikosrekisteriotteet (hankintamenettelyote) ja yhteisösakko-ote.

 

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Hankintalain 113 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja.

Hankintayksikkö toimitti täydennyspyynnön 3.2.2023 PSS-Yhtiöt Oy:lle ja Näsimentor Oy:lle, sekä 9.3.2023 Sopiva Oy:lle koskien henkilöstölomakkeen vastauksia. Kaikki tarjoajat toimittivat hyväksytyt selvitykset määräaikaan mennessä. Täsmennyspyyntö koski sellaisia tarjouksen tietoja, joilla ei ollut vaikutusta tarjousten vertailuun.

Hankintayksikön täsmennyspyyntöihin saatujen vastausten perusteella kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön ehdot.

 

Tarjousten vertailu ja sopimuskumppanin valinta

Tarjouspyynnössä ilmoitettuna valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden valintaperusteena on edullisin hinta.

Tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti Tilaaja valitsee kaikki tarjouspyynnön mukaiset ja soveltuvuusvaatimukset täyttävät tarjoajat mukaan hankintamenettelyyn.

Tarjousten vertailuperusteena käytettiin halvinta hintaa, koska laatu huomioitiin osana vähimmäisvaatimuksia. Tilaaja on sisällyttänyt sopimukseen palvelulle asetetut tavoitteet ja asettanut palvelua koskevat ehdottomat laatuvaatimukset sellaisiksi, että ne yhdessä takaavat laadukkaan palvelun.

Suoritetun vertailun perusteella osa tarjouksista sai saman vertailupistemäärän. Kyseisten tarjousten osalta lopullinen etusijajärjestys ratkaistiin 22.2.2023 arvonnan perusteella. Saman vertailupistemäärän saaneet tarjoukset ja niiden etusijajärjestyksen arvonta on kuvattu päätöksen liitteinä olevassa arvontatilaisuuden pöytäkirjassa (hankintapäätöksen liite 2. Arvontapöytäkirja).


Tarjousvertailu ja lopullinen etusijajärjestys on kuvattu hankintapäätöksen liitteellä 1 Vertailutaulukko.
 

Tarjousvertailun perusteella Askeleittain Avopalvelut Oy (2017380–6), FamCare Group Oy (2811038-3), Fieteri Avopalvelut Oy (3095918-3), Haika Oy (3154215-2), Holmi Cares Oy (3124773-5), Humana Avopalvelut Oy (2292973-4), Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin Kotineuvola Oy (0937103-5), Neljä Astetta Oy (2009251-2), NM-Sovittelu, tmi Matti Näsi (2046122-6), Näsimentor Oy (2144647-4), PSS-Yhtiöt Oy (2697781-3), Sastamalan sijaishuoltopalvelut Oy (2342258-0), Sopiva Oy (3129528-6), Sospro Pirkanmaa Oy (2017380-6), Treili Oy (2159098-6), Tukiköysi Oy (3210448-8) sekä UOMA sosiaalipalvelut oy (2757807–2) esitetään valittavaksi sopimuskumppaneiksi.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista, sillä edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

 

Asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Asiakirjapyynnöt tulee osoittaa osoitteeseen hankintapalvelut@tuomilogistiikka.fi.

 

Sopimuksen omistaja ja vastuuhenkilö

Sopimuksen omistaa Pirkanmaan hyvinvointialueen lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjan erityispalvelujen toimialueen lastensuojelun vastuualue. Vastuuhenkilönä toimii sosiaalityönjohtaja Hanna Lähteenmäki. Vakanssinhoitajan vaihtuessa vastuu sopimuksesta siirtyy kulloisellekin haltijalle. Vastuuhenkilö huolehtii yhteyshenkilön nimeämisestä sopimukselle.

 

Hankintaa valmistellut työryhmä

Hankinnan valmistelussa toimi nimetty työryhmä, johon kuuluivat suunnittelija Milla Ahola, Suunnittelija Niko Virtanen suunnittelija Elisa Sivula, palvelupäällikkö Heikki Sillanpää.

Päätös

Päätän, että sopimus ammatillisen tukihenkilötoiminnan hankinnasta tehdään seuraavien yritysten kanssa:

 • Askeleittain Avopalvelut Oy (2017380–6)
 • FamCare Group Oy (2811038-3)
 • Fieteri Avopalvelut Oy (3095918-3)
 • Haika Oy (3154215-2)
 • Holmi Cares Oy (3124773-5)
 • Humana Avopalvelut Oy (2292973-4)
 • Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin Kotineuvola Oy (0937103-5)
 • Neljä Astetta Oy (2009251-2)
 • NM-Sovittelu tmi Matti Näsi (2046122-6)
 • Näsimentor Oy (2144647-4)
 • PSS-Yhtiöt Oy (2697781-3)
 • Sastamalan sijaishuoltopalvelut Oy (2342258-0)
 • Sopiva Oy (3129528-6)
 • Sospro Pirkanmaa Oy (2017380-6)
 • Treili Oy (2159098-6)
 • Tukiköysi Oy (3210448-8)
 • UOMA sosiaalipalvelut oy (2757807–2)

 

Sopimuskausi on 1.3.2023-31.12.2023. Sopimusta on mahdollista jatkaa toistaiseksi voimassa olevalla optiokaudella. Tilaaja tekee option käytöstä erillisen päätöksen.

Hankinnan arvonlisäveroton vuosiarvo on sitoumuksetta noin 337 500 euroa ja noin 1 350 000 euroa sopimuskauden aikana ilman optiota.

Sopimuksen vastuuhenkilöksi nimetään sosiaalityönjohtaja Hanna Lähteenmäki.

Sopimus hankinnasta syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue