§ 136/2023 Liikkuvien palvelujen pilotin ohjausryhmän asettaminen

Lataa 

30859/2023

Päätöspäivämäärä

21.12.2023

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 16a §.

Esitys

Aluehallitus on 20.11.2023 kokouksessaan § 318/2023 päättänyt Vastaanottopalveluiden ja työikäisten sosiaalipalveluiden palveluverkkosuunnitelman yhteydessä liikkuvien palveluiden pilotin käynnistämisestä vuoden 2024 alussa Kurussa, Luopioisissa ja Punkalaitumella.

Liikkuvien palveluiden pilotin tavoitteena on rakentaa uusi toimintamalli palveluiden tuomiseksi lähelle asukkaita.​ Pilotissa palvelujen sisältö suunnitellaan alueen palvelutarpeen perusteella, ja alueen asukkaat/asiakkaat osallistuvat liikkuvien palveluiden kehittämiseen ja arviointiin. Liikkuvien palvelujen kehittämiseen kytkeytyy etäkonsultaatioiden vahvistaminen, uusien etäkonsultaatiomahdollisuuksien pilotointi ja etädiagnostiikan ja vierianalytiikan hyötyjen ja käytettävyyden arviointi. Pilotissa liikkuva palvelu korvaa nykyisen toiminnan valituissa kohteissa.​ Toiminnan pilotoinnissa hyödynnetään syksyllä 2023 käynnistyneen liikkuvien SoTe-tiimien tuloksia.​

Alueellisten ja kansallisten pilottien sekä digi-palveluista saatavien kokemusten perusteella päätetään Pirkanmaalle soveltuvista, fyysiset palvelupisteet korvaavista palveluista ja säilyvistä lähiasemista syksyn 2024 mennessä. Liikkuvat palvelut tukeutuvat sote- ja lähiasemien toimintaan.

Pilotti arviointeineen kestää lokakuun 2024 loppuun saakka, ja pilotin arvioinnin tulokset hyödynnetään palveluiden verkoston päätöksenteossa.

Liikkuvien palvelujen pilotin ohjausryhmän tehtäviä ovat

 • Vastata liikkuvien palveluiden kehittämisestä, konseptin yhdenmukaisuudesta, resurssoinnista, asukas/asiakasosallisuuden toteutumisesta ja arvioinnista;
 • Sopia vaihtoehtoiset tilat, jonne palvelua tuotetaan;
 • Sopiminen hyvinvointialueen tilahallinnon ja kuntien kanssa;
 • Sparrata operatiivista työryhmää pilotin käytännön toteutuksessa
 • Huolehtia RRP-hankkeen liikkuvien palveluiden pilottien kokeilujen sovittamisesta osaksi palvelutuotantoa.

Ohjausryhmän kokoonpano:

 • Integraatiojohtaja Tuukka Salkoaho, pj
 • Avopalveluiden palvelulinjajohtaja Eeva Torppa-Saarinen, varapj
 • Kehittämisylilääkäri Jukka Karjalainen
 • Toimialuejohtaja Sari Mäkinen
 • Toimialuejohtaja Maria Päivänen
 • Toimialuejohtaja Minna Luoto
 • Tilahallintajohtaja Ari Kulmala
 • Hankejohtaja Eeva Halme
 • Toimialuejohtaja Mari Ollinpoika
 • Suunnittelupäällikkö Mari Vuorinen
 • Viestintäasiantuntija Virpi Andersin
 • Kuntien nimeämät edustajat Pälkäne, Punkalaidun, Ylöjärvi (kunnanjohtaja Pauliina Pikka, kunnanjohtaja Tuija Ojala, kehitysjohtaja Sari Soini)
 • Asiantuntijasihteerit Mari Kauhaniemi, Tiiu Airistola

Lisäksi ohjausryhmä voi halutessaan kutsua asiantuntijoita kuultavaksi ohjausryhmän kokouksiin.

Ohjausryhmä aloittaa toimintansa heti ja toimikausi kestää pilotin keston ja sen arvioinnin ajan. Ohjausryhmä raportoi sosiaali- ja terveyspalveluiden johtoryhmälle.

Päätös

Päätän liikkuvien palvelujen pilotin ohjausryhmän asettamisesta esityksen mukaisesti.

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue