§ 29/2024 Nokian sosiaali- ja terveysaseman vuokraaminen

10138/2023

Päätöspäivämäärä

26.4.2024

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hallintosääntö 61 §.

Hallintolain 50 §.

Esitys

Tällä päätöksellä poistetaan ja korvataan hyvinvointialuejohtajan päätös § 77/2023. Päätöstä on korjattu liittämällä siihen oikea muutoksenhakuohje. 

Nokian uuden sosiaali- ja terveysaseman rakennushanke on valmistumassa osoitteessa Maununkatu 12, Nokia. Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelutoimielin on ollut mukana kohteen valmistelussa ja toiminnallisessa suunnittelussa.

Rakennuksen kokonaisala on n. 10 627,5 m2​ ja suunniteltu käyttöönotto 1.6 alkaen siten, että palvelutuotanto uusissa tiloissa alkaisi elo-syyskuussa 2023.

Rakennukseen tulee sijoittumaan mm. neuvola, kuvantaminen, vastaanottopalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, psykiatrian poliklinikka, hammashoitola sekä lähipalvelu- ja kotisairaala. Nokian sosiaali- ja terveysasema tulee olemaan hyvinvointialueen palveluverkossa keskeinen alueellinen palveluiden keskittymä.

Uudisrakennukseen siirtyvät palvelut toimivat tällä hetkellä kahdeksassa eri toimipisteessä, joiden vuokrasopimukset tullaan pääosin irtisanomaan. Palveluiden keskittäminen tulee tehostamaan hyvinvointialueen toimintaa ja parantamaan asiakaspalvelua.

Vuokrasopimus on valmisteltu yhteistyössä Nokian kaupungin kanssa. Neuvotteluihin on osallistunut hyvinvointialueen puolesta kiinteistöjohtaja Petri Laurikka sekä toimitilapäällikkö Juhapekka Hirvimäki.

Pirkanmaan hyvinvointialue vuokraa Nokian sosiaali- ja terveysaseman rakennuksen sekä kiinteistön maa-alueen vuokrasopimuksessa tarkemmin määritetyin ehdoin.

Päätös

Päätän liitteen mukaisen Nokian sosiaali- ja terveysaseman vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta.

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue