§ 109/2023 Ohjausryhmän nimeäminen Pirkanmaan kestävän kasvun ohjelmaan, Hoppu 2 -hankkeeseen

Lataa 

388/2022

Päätöspäivämäärä

13.10.2023

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 16a §.

Esitys

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla (RRP) tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Pirkanmaan hyvinvointialueelle valtionavustusta 20 649 000 euroa Hoitoon pikaisesti Pirkanmaalla uusilla toimintamalleilla (Hoppu 2) -hankkeelle, joka toteuttaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Kehittämistoimenpiteillä tavoitellaan kokonaisuudessaan koko Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuuden parantamista, hoidontarpeen arvioinnin ja hoitoon pääsyn nopeuttamista sekä kustannusten nousun hillintää. RRP-hankkeen kehittämistoimenpiteet on valittu siten, että ne ovat linjassa muiden käynnissä olevien valtionavustushankkeiden ja Pirkanmaan hyvinvointialueen strategian toimeenpanonsuunnitelman kanssa.

 

Ohjausryhmän asettaminen:

Hoppu2 hankkeen valtionavustuspäätöksen mukaisesti hankkeella tulee olla ohjausryhmä, jossa tulee olla kattava edustus hankkeessa mukana olevista toimijoista sekä keskeisistä sidosryhmistä. Ohjausryhmä voi olla yhteinen alueen muiden sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden kanssa. Valvoja ei ole ohjausryhmän varsinainen jäsen, mutta hänet tulee kutsua hankkeen ohjausryhmän kokouksiin ja ohjausryhmän pöytäkirjat tulee toimittaa hänelle tiedoksi

 

Ohjausryhmän tehtävistä:

Hankkeen ohjausryhmä

  • ohjaa hanketta niin, että se toteuttaa hankesuunnitelmaa
  • seuraa hankkeen tavoitteiden saavuttamista sekä budjetin toteutumista
  • käsittelee mahdolliset hankesuunnitelmamuutokset ennen kuin niitä koskeva hakemus toimitetaan rahoittajalle (mm. muutoshakemukset hankkeen sisällön, kustannusjakauman tai toteutusajan muuttamista varten)

 

Esitetään, että

  • Pirkanmaan hyvinvointialueen kestävän kasvun ohjelman mukaisen Hoitoon pikaisesti Pirkanmaalla uusilla toimintamalleilla (Hoppu2) hankkeen ohjausryhmäksi nimetään hyvinvointialueen konsernipalveluiden johtoryhmä (konsernipalvelujohtaja Juhani Sand, talousjohtaja Pasi Virtanen, strategiajohtaja Arto Ranta, viestintäjohtaja Elina Kinnunen, tietojohtaja Emil Ackerman, tutkimus- ja kehitysjohtaja Kati Kristiansson, henkilöstöjohtaja Taina Niiranen, hallintojohtaja Vuokko Ylinen, hankintajohtaja Anniina Tirronen ja palveluesimies/sihteeri Sari Haapalahti)
  • lisäksi ohjausryhmään nimetään kehittämispäällikkö Unto Raunio Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta sekä Pirkanmaan hyvinvointialueen valvoja, asiantuntija Heli Parikka sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Päätös

Päätän nimetä Pirkanmaan kestävän kasvun ohjelman, Hoppu 2 -hankkeen ohjausryhmän yllä olevan esityksen mukaisesti.

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue