§ 27/2024 Ohjausryhmän nimeäminen Pirkanmaan kestävän kasvun ohjelman mukaiseen Vaikuttavuuden tietojohtaminen Sisä-Suomen YTAlla -tutkimushankkeeseen

Lataa 

25459/2023

Päätöspäivämäärä

26.4.2024

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 16a §.

Esitys

Valmistelija
projektipäällikkö Tiina Konttajärvi

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla (RRP) tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Pirkanmaan hyvinvointialueelle valtionavustusta 1 916 000 euroa Vaikuttavuuden tietojohtaminen Sisä-Suomen YTAlla -tutkimushankkeelle, joka toteuttaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Tutkimuskokonaisuudessa kartoitetaan ja luodaan edellytyksiä sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteiselle vaikuttavuusarvioinnille ja vaikuttavuuden tietojohtamiselle Sisä-Suomen YTA-alueella. Systeemitasoisen vaikuttavuuden arviointikehikon luomisen lisäksi tutkitaan erityisesti sosiaalihuollon laatua ja vaikuttavuutta. Tutkimalla systeemitasoisen vaikuttavuuden arviointia vastataan koko YTA-aluetta koskevaan haasteeseen tuottaa kunkin hyvinvointialueen asukkaille heidän elämänlaatuaan parantavia palveluja yhdenvertaisesti ja kustannusvaikuttavasti.  Tutkimuskokonaisuus lisää myös YTA-alueen tietojohtamisen kyvykkyyttä sote-palvelujen vaikuttavuudesta, tuottaa tietoa systeemitason vaikuttavuudesta (esim. vaikuttavuuden mittaaminen, raportointi, vaikuttavuusdatan hyödyntäminen) ja luo uusia vaikuttavuuden toiminta- ja arviointimalleja. Lisäksi tutkimuskokonaisuuden tuottamaa tietoperustaa voidaan hyödyntää hyvinvointialueiden ajankohtaisessa tarpeessa hillitä sote-palvelujen kustannusten nousua. 

 

Ohjausryhmän tehtävistä

Hankkeen ohjausryhmä toimii tuen saajan tukena hankkeen toteuttamisessa, mutta se ei ole vastuussa hankkeen toteuttamisesta. Vaikka ohjausryhmältä puuttuu juridinen päätösvalta, on se kuitenkin tärkeä yhteistyöfoorumi.

Hankkeen ohjausryhmä

 • toimii hankkeen toteuttajan tukena
 • ohjaa hanketta niin, että se toteuttaa hankesuunnitelmaa
 • seuraa hankkeen tavoitteiden saavuttamista sekä budjetin toteutumista
 • käsittelee mahdolliset hankesuunnitelmamuutokset ennen kuin niitä koskeva hakemus toimitetaan rahoittajalle (mm. muutoshakemukset hankkeen sisällön, kustannusjakauman tai toteutusajan muuttamista varten)

 

Ohjausryhmän asettaminen

Vaikuttavuuden tietojohtaminen Sisä-Suomen YTAlla -hankkeen valtionavustuspäätöksen mukaisesti hankkeella tulee olla ohjausryhmä, jossa tulee olla kattava edustus yhteistyöalueen järjestämisvastuullisista toimijoista sekä muista tarpeellisista tahoista. Valvoja ei ole ohjausryhmän varsinainen jäsen, mutta hänet tulee kutsua hankkeen ohjausryhmän kokouksiin ja ohjausryhmän pöytäkirjat tulee toimittaa hänelle tiedoksi.


Ohjausryhmä asetetaan hankkeen toimiajaksi 1.1.2024 - 31.12.2025. Ohjausryhmä raportoi sosiaali- ja terveysministeriölle. Ohjausryhmän mahdolliset kustannukset menevät kustannuspaikalta  50843,  projektinumero 62051.

Pirkanmaan hyvinvointialueen kestävän kasvun ohjelman mukaisen Vaikuttavuuden tietojohtaminen Sisä-Suomen YTAlla -tutkimushankkeen ohjausryhmäksi esitetään nimettäväksi seuraavat jäsenet:

 • Pirkanmaan hyvinvointialue / tutkimus- ja kehitysjohtaja Kati Kristiansson, pj.
 • Pirkanmaan hyvinvointialue / Vaikuttavuusylilääkäri Suvi Liimatainen
 • Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue / sosiaalityön professiojohtaja Tanja Penninkangas
 • Kanta-Hämeen hyvinvointialue / tietohallintojohtaja Toni Suihko
 • Pikassos / toimitusjohtaja Tuula Tuominen
 • SONet BOTNIA / kehitysjohtaja Arto Rautjoki
 • Helsingin yliopisto / apulaisprofessori Paulus Torkki
 • Itä-Suomen yliopisto/ professori Harri Laihonen
 • Tampereen yliopisto / professori Kirsi Juhila
 • THL / erityisasiantuntija Pekka Karjalainen
 • Vaikuttavuuden talo / professori Janne Martikainen
 • STM / sosiaalineuvos Juha Luomala

Päätös

Päätän nimetä ohjausryhmän Pirkanmaan kestävän kasvun ohjelman mukaiseen Vaikuttavuuden tietojohtaminen Sisä-Suomen YTAlla -tutkimushankkeeseen esityksen mukaisesti.

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue