§ 10/2023 Option käyttäminen sädehoidon lineaarikiihdyttimen hankinnassa

Lataa 

6993/2022

Päätöspäivämäärä

18.1.2023

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 62 §.

Esitys

Valmistelijan yhteystiedot

Hankinta-asiantuntija Tommi Härkönen, 040-1734434,

tommi.harkonen@tuomilogistiikka.fi

 

Hankinnan kuvaus

Tuomi Logistiikka Oy lähetti Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimeksiannosta 26.1.2022 julkaistavaksi HILMA-palveluun hankintailmoituksen 375156. Hankinnan kohteena oli sädehoidon lineaarikiihdytin Taysin sädehoitoyksikön käyttöön. Tarjouspyyntöön ja hankintasopimukseen sisältyi optio vastaavan laitteistokokonaisuuden hankinnasta valitulta tarjoajalta vuonna 2023.

Kyseessä oli hankintalain (1397/2016) mukainen EU-​kynnysarvon ylittävä tavarahankinta. Hankintamenettelynä on hankintalain 32 §:n mukainen avoin menettely. Tarjouspyyntö liitteineen oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka.

Tarjouksen jätti määräaikaan 7.3.2022 klo 12.00 mennessä yksi yritys: Varian Medical Systems Oy (Y-tunnus 2590096-1).


Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikainen on tehnyt 21.3.2022 lineaarikiihdyttimen hankinnasta hankintapäätöksen § 48. Päätöksen mukaisesti hankintaan sisältyi optio toisen lineaarikiihdyttimen hankinnasta valitulta tarjoajalta (Varian Medical Systems Oy) Pirkanmaan hyvinvointialueelle vuonna 2023. Optio otettiin huomioon tarjouspyynnössä ja hankinnan ennakoidun arvon laskennassa.

Pirkanmaan hyvinvointialueen Taysin sädehoitoyksikkö esittää option käyttöönottoa hankintapäätöksen mukaisesti.

Taysin sädehoitoyksikölle on myönnetty vuodelle 2023 hankkeelta I20161 rahoitus lineaarikiihdyttimen hankintaan. Hankinnan arvo on 2 235 706,00 € (alv 0 %).
 

Asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Asiakirjapyynnöt tulee osoittaa osoitteeseen hankintapalvelut@tuomilogistiikka.fi.
 

Sopimuksen omistaja ja vastuuhenkilö

Sopimuksen omistaa Pirkanmaan hyvinvointialueen syövänhoidon vastuualueen sädehoitoyksikkö ja vastuuhenkilönä toimii osastonylifyysikko Eeva Boman. Vakanssinhoitajan vaihtuessa vastuu sopimuksesta siirtyy kulloisellekin haltijalle. Vastuuhenkilö huolehtii yhteyshenkilön nimeämisestä sopimukselle.

 

Päätöstoimivalta

Hyvinvointialueen hallintosäännön 62 § mukaan hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola päättää tavara-, laite- ja toimintavarustushankintojen sopimusten hyväksymisestä.
 

Oikeus tilauksen tekemiseen palvelusopimuksen perusteella määräytyy hallinto- ja toimintasääntöjen sekä hankinta- ja sopimushallintaohjeiden mukaisesti.

Päätös

Sopimus sädehoidon lineaarikiihdyttimen optiohankinnasta tehdään Varian Medical Systems Oy:n (y-tunnus 2590096-1) kanssa.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on 2 235 706,00 euroa.

Sopimuksen vastuuhenkilöksi nimetään osastonylifyysikko Eeva Boman.
 

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue