§ 26/2024 Organisaatiorakenteen arviointi 2024, ohjausryhmän asettaminen

Lataa 

7860/2024

Päätöspäivämäärä

11.4.2024

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 16a §.

Esitys

Pirkanmaan hyvinvointialue on käynnistämässä strategian toimeenpano-ohjelmaan perustuen sisäisen organisaatiorakenteen ja johtamismallin arviointia. Arvioinnin tueksi on alkuvuodesta 2024 toteutettu rajoitettu kilpailutusmenettely, jossa valituksi tuli Broad Scope Management Consulting Oy.

Organisaatiorakenteen arviointi on yksi vuonna 2024 tehtävistä laaja-alaisista arvioinneista. Muita ovat jo käynnissä oleva demokraattisen päätöksentekorakenteen arviointi sekä myöhemmin käynnistettävä strategian toimeenpano-ohjelman arviointi.

Arvioinnin tarkoituksena on selvittää nykyisen organisaatiorakenteen ja johtamismallin toimivuutta sekä mahdollisia muutostarpeita. Arviointityössä selvitetään, millaisella organisaatio- ja johtamisrakenteella pystytään palvelemaan parhaiten palvelujen järjestämisen ja palvelutuotannon tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta sekä vahvistamaan organisaation kykyä toimeenpanna strategisia tavoitteita. Arviointityössä tuotetaan suositukset mahdollisille muutoksille.

Arviointityötä ohjaamaan nimetään ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluvat hyvinvointialuejohtaja, konsernipalvelujohtaja, hallintojohtaja sekä aluehallituksen puheenjohtajisto. Konsernipalvelujohtaja toimii ohjausryhmän puheenjohtajana. 

Ohjausryhmä raportoi aluehallitukselle. Ohjausryhmän mahdolliset kustannukset menevät kustannuspaikalta 80600.

Arviointityön tulee valmistua 31.10.2024 mennessä. Väliraportointi ohjausryhmälle tuotetaan kesäkuussa 2024.

Käytännön valmistelutyötä varten nimetään työryhmä, johon kutsutaan kaksi henkilöstön edustajaa. Työryhmä nimetään konsernipalvelujohtajan päätöksellä sen jälkeen, kun ohjausryhmä on järjestäytynyt ja käynyt keskustelun arvioinnin läpiviennistä ja työskentelyn tavoitteista.

Päätös

Päätän asettaa organisaatiorakenteen arvioinnin ohjausryhmän esityksen mukaisesti.

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue