§ 110/2022 Pienhankintapäätös Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n palvelujen hankinnasta

723/2022

Päätöspäivämäärä

19.12.2022

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 16a §

Esitys

Suomen Kuntaliitto ry on perustanut Hyvinvointialueyhtiö Oy:n ja suuntaa ehdollisen maksullisen annan hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle. Siihen saakka kun hyvinvointialue ei ole Hyvinvointialueyhtiö Oy:n osakas, hyvinvointialue hankkii pienhankinta yhtiön keskistettyjä palveluja.

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n palvelut käsittävät keskitettyjä asiantuntijapalveluita lainsäädäntöön vaikuttamistyössä, soveltamisen tuessa ja verkostojen ylläpidossa hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUSyhtymän tarpeen mukaisesti. 

Hyvil Oy:n palvelumaksu on 52 747,80 euroa ALV 0 %. Palvelumaksu vähennetään asukaslukupohjaisesta maksusta, mikäli hyvinvointialue tulee yhtiön osakkaaksi suunnatussa osakeannissa, joka päättyy 31.3.2023.

Päätös

Päätän Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n palvelusopimuksen mukaisesta palveluiden pienhankinnasta esityksen mukaisesti.

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue