§ 135/2023 Pirkanmaan hyvinvointialueen alueellisen toimeentulotuen neuvottelukunnan asettaminen

Lataa 

22079/2023

Päätöspäivämäärä

20.12.2023

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 16a §.

Esitys

Valtioneuvosto on antanut asetukset valtakunnallisesta sekä hyvinvointialueiden toimeentulotukiasioiden neuvottelukunnista. Neuvottelukuntien tehtävistä on säädetty 1.1.2023 voimaantulleessa toimeentulotukilaissa. 

Valtakunnallisen toimeentulotukiasioiden neuvottelukunnan tehtävänä on seurata toimeentulotukiasioiden soveltamiskäytäntöä ja viranomaisten välistä yhteistyötä sekä tehdä esityksiä toimeentulotukea koskevista asioista. Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut valtakunnallisen neuvottelukunnan vuonna 2023. Valtakunnallinen neuvottelukunta on nimetty vuosille 2023-2027.

Hyvinvointialueiden asettamien alueellisten toimeentulotukiasioiden neuvottelukuntien tehtävänä on tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja toimeentulotukiasioiden käsittelyn kehittämisestä sekä yhteistyön toteuttamista koskevista asioista alueellaan sekä valtakunnalliseen neuvottelukuntaan. Neuvottelukunnat varmistavat viranomaisten välisen yhteistyön toteutumista ja tuovat esiin mahdollisia kehittämistarpeita. Viranomaisten välinen yhteistyö on olennaista, sillä toimeentulotuen toimeenpano jakautuu Kansaneläkelaitoksen ja hyvinvointialueen kesken.

Pirkanmaan hyvinvointialueen alueellinen toimeentulotuen neuvottelukunta kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja nimetään vuosille 2023-2027.

Esitys Pirkanmaan hyvinvointialueen alueellisen toimeentulotuen neuvottelukunnan jäsenistä

Avopalvelut, toimialuejohtaja Maria Päivänen, puheenjohtaja, varajäsen vastuualuejohtaja Elina Anttila

Sote hallintokoordinaattori Saara Saarela, sihteeri tai hänen varahenkilönsä

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut, palvelupäällikkö Marita Pitkänen, varajäsen palvelupäällikkö Sari Melin

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, toimialuejohtaja Kaisa Bragge, varajäsen vastuualuejohtaja Terhi Huttunen

Sairaalapalvelut, vastaava sosiaalityöntekijä Heidi Kangasmäki, varajäsen johtava sosiaalityöntekijä Eeva-Liisa Lejon

 Avopalvelut, rakenteellinen sosiaalityö, kehittäjäsosiaalityöntekijä Elina Perkiö, varajäsen palvelupäällikkö Sanna Vartio

Sosiaaliasiamies Taija Mehtonen, varajäsen sosiaaliasiamies Sanna Juurakko

Sosiaalihuolto, vastaava sosiaalihuollon johtaja Minna Kuusela, varajäsen johtava sosiaalityöntekijä Anni Vanhala

Kela etuuskäsittelypäällikkö Jarna Sinijärvi-Leppänen, varajäsen ryhmäpäällikkö Susanne Heikkonen

Mielen Ry asumisyksikön sairaanhoitaja Piia Alhorinne, varajäsen työpajan asiakaskoordinaattori Leila Viertola

Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja Ville Aalo, varajäsen johtava diakoni Taru Myllymäki

Tampereen kaupunki, suunnittelupäällikkö Mika Vuori, varajäsen kehittämispäällikkö Hanna Karojärvi

SPR Hämeen piiri, kehitysjohtaja Salla Heiskanen, varajäsen ohjelmapäällikkö Leila Ahonen

VTS-kodit asiakkuusjohtaja Kristian Unkuri, varajäsen vuokrauspäällikkö Samuli Nousiainen

Päätös

Päätän asettaa Pirkanmaan hyvinvointialueen alueellinen toimeentulotuen neuvottelukunnan esityksen mukaisesti.

 

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue