§ 3/2024 Pirkanmaan hyvinvointialueen alueellisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan varajäsenen vaihtuminen

Lataa 

893/2023

Päätöspäivämäärä

22.1.2024

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 16 §.

Aluehallituksen 6.2.2023 kokouksen § 31.

Esitys

Yliopistollista sairaalaan ylläpitävällä hyvinvointialueella ja HUS-yhtymällä
(1.1.2023 alkaen) tulee olla vähintään yksi alueellinen lääketieteellinen
tutkimuseettinen toimikunta. Toimikunnan tulee seurata, ohjata ja arvioida
tutkimuseettisten kysymysten käsittelyä alueellaan. Toimikunnan alue kattaa
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 35 §:n ja
sen nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitetun yhteistyöalueen. Toimikunnan
asettaa hyvinvointialueen aluehallitus ja HUS-yhtymässä yhtymähallitus. (Laki
lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999.)


Tutkimuslain 18 §:n mukaisesti toimikunnassa on oltava puheenjohtaja ja
vähintään kuusi jäsentä, joista yksi toimii varapuheenjohtajana. Heillä tulee
olla tarvittava määrä varajäseniä. Toimikunnan varajäsenten ei tarvitse olla
henkilökohtaisia. Toimikunnassa on oltava edustettuna tutkimusetiikan,
lääketieteen, terveys- tai hoitotieteen ja oikeustieteen asiantuntemus.
Vähintään kahden jäsenistä on oltava maallikkojäseniä. Lisäksi arvioitaessa
sellaisia lääketieteellisiä tutkimuksia, joihin liittyy tutkittavaan kohdistuvaa
säderasitusta, tulee lausuntohakemuksia arvioitaessa aina kuulla säteilyn
lääketieteellisen käytön asiantuntijoita.


Eettisessä toimikunnassa tulee olla edustettuna tai kuultavana pediatrian alan
asiantuntija silloin, kun se käsittelee alaikäiselle tehtävää kliinistä
lääketutkimusta, sekä asianomaista sairautta ja potilasryhmää edustava
asiantuntija, kun se käsittelee vajaakykyiselle aikuiselle tehtävää kliinistä
lääketutkimusta. Kuulemisen sijasta eettinen toimikunta voi pyytää kirjallisen
lausunnon asianomaista alaa edustavalta asiantuntijalta.

Eettisen toimikunnan jäsen osastonylilääkäri Marja Hyöty on pyytänyt eroa toimikunnan varajäsenyydestä 1.1.2024 alkaen. Toimikunnan puheenjohtaja, professori Matti Korppi esittää, että uudeksi toimikunnan varajäseneksi nimitetään ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Aleksi Reito. Reito on antanut suostumuksensa tehtävään.

Päätös

Päätän hyvinvointialueen alueellisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan varajäsenen vaihtumisesta esityksen mukaisesti.

Allekirjoitus

Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, hyvinvointialuejohtajan varahenkilö

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue