§ 4/2024 Pirkanmaan hyvinvointialueen alueellisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan varajäsenen vaihtuminen

Lataa 

893/2023

Päätöspäivämäärä

2.2.2024

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 16 §.

Aluehallituksen 6.2.2023 kokouksen § 31.

Esitys

Yliopistollista sairaalaan ylläpitävällä hyvinvointialueella ja HUS-yhtymällä (1.1.2023 alkaen) tulee olla vähintään yksi alueellinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta. Toimikunnan tulee seurata, ohjata ja arvioida tutkimuseettisten kysymysten käsittelyä alueellaan. Toimikunnan alue kattaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 35 §:n ja sen nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitetun yhteistyöalueen. Toimikunnan asettaa hyvinvointialueen aluehallitus ja HUS-yhtymässä yhtymähallitus. (Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999.)  

 

Tutkimuslain 18 §:n mukaisesti toimikunnassa on oltava puheenjohtaja ja vähintään kuusi jäsentä, joista yksi toimii varapuheenjohtajana. Heillä tulee olla tarvittava määrä varajäseniä. Toimikunnan varajäsenten ei tarvitse olla henkilökohtaisia. Toimikunnassa on oltava edustettuna tutkimusetiikan, lääketieteen, terveys- tai hoitotieteen ja oikeustieteen asiantuntemus. Vähintään kahden jäsenistä on oltava maallikkojäseniä. Lisäksi arvioitaessa sellaisia lääketieteellisiä tutkimuksia, joihin liittyy tutkittavaan kohdistuvaa säderasitusta, tulee lausuntohakemuksia arvioitaessa aina kuulla säteilyn lääketieteellisen käytön asiantuntijoita.

 

Eettisessä toimikunnassa tulee olla edustettuna tai kuultavana pediatrian alan asiantuntija silloin, kun se käsittelee alaikäiselle tehtävää kliinistä lääketutkimusta, sekä asianomaista sairautta ja potilasryhmää edustava asiantuntija, kun se käsittelee vajaakykyiselle aikuiselle tehtävää kliinistä lääketutkimusta. Kuulemisen sijasta eettinen toimikunta voi pyytää kirjallisen lausunnon asianomaista alaa edustavalta asiantuntijalta.

 

Eettisen toimikunnan varajäsen lakimies Anu Junikka on pyytänyt eroa toimikunnan varajäsenyydestä 17.1.2024 alkaen. Toimikunnan puheenjohtaja, professori Matti Korppi esittää, että uudeksi toimikunnan varajäseneksi nimitetään lakimies Marja Henriksson. Henriksson on antanut suostumuksensa tehtävään.

Päätös

Päätän hyvinvointialueen alueellisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan varajäsenen vaihtumisesta esityksen mukaisesti.

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue