§ 12/2024 Pirkanmaan hyvinvointialueen alueellisen toimeentulotuen neuvottelukunnan jäsenen vaihtuminen

Lataa 

22079/2023

Päätöspäivämäärä

7.3.2024

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 16a §.

Esitys

Valtioneuvosto on antanut asetukset valtakunnallisesta sekä hyvinvointialueiden toimeentulotukiasioiden neuvottelukunnista. Neuvottelukuntien tehtävistä on säädetty 1.1.2023 voimaantulleessa toimeentulotukilaissa.


Valtakunnallisen toimeentulotukiasioiden neuvottelukunnan tehtävänä on seurata toimeentulotukiasioiden soveltamiskäytäntöä ja viranomaisten välistä yhteistyötä sekä tehdä esityksiä toimeentulotukea koskevista asioista. Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut valtakunnallisen neuvottelukunnan vuonna 2023. Valtakunnallinen neuvottelukunta on nimetty vuosille 2023–2027.

Hyvinvointialueiden asettamien alueellisten toimeentulotukiasioiden
neuvottelukuntien tehtävänä on tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja
toimeentulotukiasioiden käsittelyn kehittämisestä sekä yhteistyön toteuttamista koskevista asioista alueellaan sekä valtakunnalliseen neuvottelukuntaan. Neuvottelukunnat varmistavat viranomaisten välisen yhteistyön toteutumista ja tuovat esiin mahdollisia kehittämistarpeita. Viranomaisten välinen yhteistyö on olennaista, sillä toimeentulotuen toimeenpano jakautuu Kansaneläkelaitoksen ja hyvinvointialueen kesken.

Pirkanmaan hyvinvointialueen alueellinen toimeentulotuen neuvottelukunta
kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja on nimetty vuosille 2023–2027.

Neuvottelukunnan Tampereen kaupungin jäsen Mika Vuori on siirtynyt organisaatiossa toisiin tehtäviin, ja hänen tilalleen neuvottelukuntaan on tarpeen nimetä uusi edustaja. Mika Vuoren tilalla neuvottelukunnan jäsenenä jatkaa erikoissuunnittelija Esko-Pekka Järvinen. Neuvottelukunnan toiminnasta vastaava Pirkanmaan hyvinvointialueen vastaava sosiaalihuollon johtaja Minna Kuusela sekä neuvottelukunnan puheenjohtajana toimiva toimialuejohtaja Maria Päivänen esittävät, että uudeksi neuvottelukunnan jäseneksi nimetään Esko-Pekka Järvinen. 

Oheisen muutoksen seurauksena Pirkanmaan hyvinvointialueen alueellisen toimeentulotuen neuvottelukunnan jäsenistö on: 

 • Avopalvelut, toimialuejohtaja Maria Päivänen, puheenjohtaja, varajäsen, esittelijä vastuualuejohtaja Elina Anttila
 • Sote hallintokoordinaattori Saara Saarela, sihteeri tai hänen varahenkilönsä
 • Ikäihmisten ja vammaisten palvelut, palvelupäällikkö Marita Pitkänen, varajäsen palvelupäällikkö Sari Melin
 • Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, toimialuejohtaja Kaisa Bragge, varajäsen vastuualuejohtaja Terhi Huttunen
 • Sairaalapalvelut, vastaava sosiaalityöntekijä Heidi Kangasmäki, varajäsen johtava sosiaalityöntekijä Eeva-Liisa Lejon
 • Avopalvelut, rakenteellinen sosiaalityö, kehittäjäsosiaalityöntekijä Elina Perkiö, varajäsen palvelupäällikkö Sanna Vartio
 • Sosiaaliasiamies Taija Mehtonen, varajäsen sosiaaliasiamies Sanna Juurakko
 • Sosiaalihuolto, vastaava sosiaalihuollon johtaja Minna Kuusela, varajäsen johtava sosiaalityöntekijä Anni Vanhala
 • Kela etuuskäsittelypäällikkö Jarna Sinijärvi-Leppänen, varajäsen ryhmäpäällikkö Susanne Heikkonen
 • Mielen Ry asumisyksikön sairaanhoitaja Piia Alhorinne, varajäsen työpajan asiakaskoordinaattori Leila Viertola
 • Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja Ville Aalo, varajäsen johtava diakoni Taru Myllymäki
 • Tampereen kaupunki, erikoissuunnittelija Esko-Pekka Järvinen, varajäsen kehittämispäällikkö Hanna Karojärvi
 • SPR Hämeen piiri, kehitysjohtaja Salla Heiskanen, varajäsen ohjelmapäällikkö Leila Ahonen
 • VTS-kodit asiakkuusjohtaja Kristian Unkuri, varajäsen vuokrauspäällikkö Samuli Nousiainen

Päätös

Päätän Pirkanmaan hyvinvointialueen alueellinen toimeentulotuen neuvottelukunnan kokoonpanosta esityksen mukaisesti.

 

Allekirjoitus

Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, hyvinvointialuejohtajan varahenkilö

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue