§ 11/2024 Pirkanmaan hyvinvointialueen monialaisen johtoryhmän täydentäminen

305/2022

Päätöspäivämäärä

29.2.2024

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 16a §.

Esitys

Hallintosäännön mukaan hyvinvointialueen vastuulla olevien palvelujen ja tehtävien järjestämisen ja tuottamisen kokonaisjohtamista varten hyvinvointialuejohtaja nimeää monialaisen johtoryhmän ja määrää sen kokoonpanon ja tehtävät. 

Monialainen johtoryhmä nimetään seuraavasti: 

  • hyvinvointialuejohtaja, puheenjohtaja
  • konsernipalvelujen johtaja, varapuheenjohtaja
  • hyvinvointialueen johtoryhmän jäsenet
  • tehtäväalueiden johtajien suorat alaiset
  • professiojohtajat
  • henkilöstön edustaja (1 - 2). 

Johtoryhmän jäsenen ollessa estynyt, voi kokoukseen osallistua hänen varajäsenensä. 

Henkilöstön edustajan ja hänen varajäsenensä nimeää yhteistoimintaelin. 

Monialaisen johtoryhmän tehtävänä on seurata palvelujen yhdenvertaisen ja tarvelähtöisen järjestämisen ja tuottamisen toteuttamista, vahvistaa johtamisen monialaisuutta ja  toiminnan tietolähtöisyyttä sekä palvelujen yhteensovittamista. Monialainen johtoryhmä ottaa tarvittaessa kantaa strategisesti merkittävien asioiden valmisteluun. 

Monialaisen johtoryhmän sihteerinä toimii hyvinvointialuejohtajan assistentti. 

Johtoryhmä kokoontuu kutsusta. 

 

 

Päätös

Päätän Pirkanmaan hyvinvointialueen monialaisen johtoryhmän esityksen mukaisesti.

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue