§ 129/2023 Pirkanmaan hyvinvointialueen muiden toimielinten ja ryhmien kokouspalkkiot ja muut korvaukset

Lataa 

27094/2023

Päätöspäivämäärä

13.12.2023

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 16a

Esitys

Valmistelijan yhteystiedot
Hallintopäällikkö Heidi Pyykkönen
heidi.pyykkonen@pirha.fi, puh. 044 422 2002
 

Pirkanmaan hyvinvointialueella on kartoitettu syksyn 2023 aikana muita toimielimiä ja ryhmiä, jotka eivät kuulu hyvinvointialueen varsinaiseen demokratiarakenteeseen (aluevaltuusto, aluehallitus, jaostot, valiokunnat, aluevaalilautakunta) mutta joille on aikaisempien organisaatioiden (PSHP ja Tampere) aikaan maksettu kokouspalkkioita ja muita korvauksia tai jotka uusina perutettuina kokoonpanoina odottavat hyvinvointialueen linjauksia kokouspalkkioiden ja muiden korvausten maksamiselle. Tällaisia toimielimiä tai ryhmiä toimii soten, pelan sekä strategisen ohjauksen ja järjestämisen tehtäväalueilla ja niiden kokoonpanot vaihtelevat 10–30 henkilön välillä. Jäsenet ovat hyvinvointialueen sisältä ja ulkopuolelta. Hyvinvointialueen on tarpeellista määrittää toimielimille ja ryhmille yhtenäiset linjaukset kokouspalkkioiden ja muiden korvausten maksamiseksi.

Hyvinvointialueen voimassa olevan palkkiosäännön § 2 mukaan:

  • Toimikuntien jäsenille, joilla asian laadun mukaan on huomattavan paljon valmistelu- tai muuta vastaavaa työtä toimikunnan kokousten ulkopuolella, aluehallitus voi harkintansa mukaan määrätä palkkion.
  • Hyvinvointialuejohtajan päätöksellään asettaman ilman ratkaisuvaltaa olevan ohjaus-, seuranta- tai muun vastaavan ryhmän kokouksista maksetaan luottamushenkilölle lautakunnan jäsenelle maksettavan kokouspalkkion suuruinen palkkio kokouksesta tehdyn muistion perusteella.

 

Konsernipalveluiden johtoryhmä on 1.11.2023 linjannut seuraavia periaatteita täydentämään palkkiosääntöä, joita ehdotetaan sovellettavaksi tehtäväalueilla:

  • Tehtäväaluejohtaja harkitsee ja määrittää mille muulle toimielimelle tai ryhmälle voidaan maksaa kokouspalkkioita ja muita korvauksia (esim. matkakuluja).
  • Hyvän hallinnon mukaisesti tehtäväaluejohtaja tekee päätöksen omalla tehtäväalueella toimivista muista toimielimistä ja ryhmistä, joille kokouspalkkioita ja muita korvauksia voidaan maksaa. Päätöksestä tulee ilmetä myös kokouspalkkioiden ja tarvittaessa muiden maksettavien korvausten määrät.
  • Kokouspalkkioita ja muita korvauksia voidaan maksaa lähtökohtaisesti hyvinvointialueen ulkopuolisille jäsenille (ei hyvinvointialueen omille työntekijöille, kun on kyse tavanomaisista työ- tai virkatehtävien hoitamisesta).
  • Kokouspalkkioita ja muita korvauksia voidaan maksaa sen yksikön tai kustannuspaikan budjetista talousarvion puitteissa, joka toimintaa hallinnoi. Määrärahavarausta näiden muiden toimielinten ja ryhmien toiminnalle ei tehdä strateginen ohjaus ja järjestäminen -tehtäväalueella hallinnon toimialueen budjettiin.
  • Hyvinvointialueen haastava taloustilanne huomioiden kokouspalkkioilta ja muilta korvauksilta edellytetään kohtuullisuutta. Kokouspalkkioiden kohtuullisena tasona pidetään lähtökohtaisesti vaikuttamistoimielimille tehtyjä linjauksia (aluehallitus 23.1.2023 § 21).
     

Tarkennuksena todetaan myös, että tähän ryhmään eivät kuulu aluehallituksen päätöksellä asetetut toimikunnat tai työryhmät.

Päätös

Päätän Pirkanmaan hyvinvointialueen muiden toimielinten ja ryhmien kokouspalkkioiden ja muiden korvausten maksamisen linjaukset esityksen mukaisesti.

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue