§ 9/2024 Pirkanmaan hyvinvointialueen sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman 2024 hyväksyminen

11877/2023

Päätöspäivämäärä

26.2.2024

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 75 §.

Esitys

Sisäinen tarkastuksen vuosisuunnitteluun kuuluu laatia pitkän aikavälin suunnitelma valtuustokaudelle vuosille 2023–2025 ja lisäksi vuosisuunnitelma vuodelle 2024. Pitkän aikavälin suunnitelman hyväksyy aluehallitus ja vuosisuunnitelman hyväksyy hyvinvointialuejohtaja.

Aluehallitus on hyväksynyt 12.6.2023 kokouksessaan sisäisen tarkastuksen pitkän aikavälin suunnitelman.

Vuosisuunnitelmassa vuodelle 2024 sovitaan pitkän aikavälin suunnitelman painopisteistä johdetut tarkastuskohteet ja asiantuntijatehtävät. Vuosisuunnitelman tarkastusaiheet ovat salassa pidettäviä.

Päätös

Päätän hyväksyä liitteenä olevan Pirkanmaan hyvinvointialueen sisäisen tarkastuksen suunnitelman.

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue