§ 98/2023 Pirkanmaan hyvinvointialueen sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman 2023 hyväksyminen

Lataa 

11877/2023

Päätöspäivämäärä

24.8.2023

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 75 §.

Esitys

Sisäinen tarkastuksen vuosisuunnitteluun kuuluu laatia pitkän aikavälin suunnitelma valtuustokaudelle vuosille 2023–2025 ja lisäksi vuosisuunnitelma vuodelle 2023. Pitkän aikavälin suunnitelman hyväksyy aluehallitus ja vuosisuunnitelman hyväksyy hyvinvointialuejohtaja.

Aluehallitus on hyväksynyt 12.6.2023 kokouksessaan sisäisen tarkastuksen pitkän aikavälin suunnitelman.

Vuosisuunnitelmassa vuodelle 2023 sovitaan pitkän aikavälin suunnitelman painopisteistä johdetut tarkastuskohteet ja asiantuntijatehtävät. Vuosisuunnitelman tarkastusaiheet ovat salassa pidettäviä.

Päätös

Päätän hyväksyä liitteenä olevan Pirkanmaan hyvinvointialueen sisäisen tarkastuksen suunnitelman.

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue