§ 138/2023 Pirkanmaan hyvinvointialueen valmiutta ja varautumista yhteensovittavan ryhmän kokoonpanon tarkistaminen

Lataa 

15181/2023

Päätöspäivämäärä

29.12.2023

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 16 a §.

Esitys

Valmistelijan yhteystiedot
Pirkanmaan hyvinvointialueen vastaava johtajaylilääkäri Sirpa Rainesalo, puh. 050 352 0929, sirpa.rainesalo@pirha.fi

Hyvinvointialuejohtaja on päätöksellään § 88, 27.6.2023 päättänyt Pirkanmaan hyvinvointialueen valmiutta ja varautumista yhteensovittavan ryhmän kokoonpanosta ja tehtävistä. Hanna Lundströmin jäädessä virkavapaalle ajalla 8.1.2024- 31.12.2025, esitetään hänen sijaisekseen eläinlääkäri Mari Pormaa ko. ajalle. Mari Porma on antanut suostumuksensa osallistumiselleen ryhmän toimintaan.

 

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmiutta ja varautumista yhteensovittavan työryhmän jäseniä ajalla 8.1.2024- 31.12.2025 ovat:

Nimi, titteli (edustaa)
Sirpa Rainesalo (pj.), vastaava johtajaylilääkäri (sote-valmiuskeskus)
Sini Hyvönen, valmiuspäällikkö (sote-valmiuskeskus)
Joonas Porrassalmi, valmiussuunnittelija (sote-valmiuskeskus)
Tarja Marjamäki, johtajaylilääkäri, pth (perusterveydenhuolto)
Kaija Leino, vastaava hoitotyön johtaja (perusterveydenhuolto)
Mauri Jokinen, vastuualuejohtaja (perusterveydenhuolto)
Eija Tomás, johtajaylilääkäri, esh (erikoissairaanhoito)
Niina Ruopsa, toimialuejohtaja (erikoissairaanhoito)
Karita Jäppinen, kehittämispäällikkö (erikoissairaanhoito)
Taru Herranen, vastuualuejohtaja (sosiaalihuolto)
Minna Kuusela, vastaava sosiaalihuollon johtaja (sosiaalihuolto)
Timo Tallila, yhdyspintapäällikkö (sosiaalihuolto, pth)
Jarkko Fadjukov, valmiuspäällikkö (pelastustoimi)
Petteri Paavola, palvelutuotantojohtaja (hyvinvointialueen tukipalvelut)
Mari Porma, ympäristöterveydenhuollon eläinlääkäri, Tampereen kaupunki (ympäristöterveydenhuolto)
Maria Wahlfors, ympäristöterveyspäällikkö, Pirteva; varahenkilö Sari Rantala, terveystarkastaja, Pirteva (ympäristöterveydenhuolto)
Jouni Perttula,  riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja; varahenkilö Juha-Matti Mäkitalo, valmius- ja turvallisuuspäällikkö, (alueen kunnat/Tampere)
Kari Auvinen, talousjohtaja, Lempäälä; varahenkilö Olli Niemi, hallintojohtaja, Pirkkala (alueen kunnat/kehyskunnat)
Janita Koivisto, hr- ja kehittämisjohtaja, Valkeakoski; varahenkilö Valtteri Väyrynen, kunnanjohtaja, Kuhmoinen, (alueen kunnat/reunakunnat).

 

 

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue