§ 88/2023 Pirkanmaan hyvinvointialueen valmiutta ja varautumista yhteensovittava ryhmä

Lataa 

15181/2023

Päätöspäivämäärä

27.6.2023

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 16 a §.

Esitys

Valmistelijan yhteystiedot
Pirkanmaan hyvinvointialueen vastaava johtajaylilääkäri Sirpa Rainesalo, puh. 050 352 0929, sirpa-rainesalo@pirha.fi

Jokaisella hyvinvointialueella on velvollisuus perustaa 30.6.2023 mennessä hyvinvointialueen tasoinen valmiutta ja varautumista yhteensovittava ryhmä (valtioneuvoston asetus hyvinvointialueiden varautumisesta sosiaali- ja terveydenhuollon häiriötilanteisiin 308/2023). Asetus velvoittaa, että ryhmässä on oltava perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon ja pelastustoimen edustus sekä asiantuntemusta ainakin ympäristöterveydenhuollosta ja kuntien varautumisesta.

Hyvinvointialueen johtoryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan 13.6.2023, hyväksynyt ryhmän rakenteen ja hyvinvointialueen osalta edustajat ryhmään. Integraatiovastuualue on koostanut muun jäsenistön (alueen kuntien varautumisen ja ympäristöterveydenhuollon edustajien) nimet yhteistyössä Pirkanmaan kuntajohtajien kanssa tämän jälkeen siten, että kaikki nimet on vahvistettu 26.6.2023.

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmiutta ja varautumista yhteensovittava ryhmä nimetään seuraavasti:

Nimi, titteli (edustaa)
Sirpa Rainesalo (pj.), vastaava johtajaylilääkäri (sote-valmiuskeskus)
Sini Hyvönen, valmiuspäällikkö (sote-valmiuskeskus)
Joonas Porrassalmi, valmiussuunnittelija (sote-valmiuskeskus)
Tarja Marjamäki, johtajaylilääkäri, pth (perusterveydenhuolto)
Kaija Leino, vastaava hoitotyön johtaja (perusterveydenhuolto)
Mauri Jokinen, vastuualuejohtaja (perusterveydenhuolto)
Eija Tomás, johtajaylilääkäri, esh (erikoissairaanhoito)
Niina Ruopsa, toimialuejohtaja (erikoissairaanhoito)
Karita Jäppinen, kehittämispäällikkö (erikoissairaanhoito)
Taru Herranen, vastuualuejohtaja (sosiaalihuolto)
Minna Kuusela, vastaava sosiaalihuollon johtaja (sosiaalihuolto)
Timo Tallila, yhdyspintapäällikkö (sosiaalihuolto, pth)
Jarkko Fadjukov, valmiuspäällikkö (pelastustoimi)
Petteri Paavola, palvelutuotantojohtaja (hyvinvointialueen tukipalvelut)
Hanna Lundström, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri, Tampereen kaupunki (ympäristöterveydenhuolto)
Maria Wahlfors, ympäristöterveyspäällikkö, Pirteva; varahenkilö Sari Rantala, terveystarkastaja, Pirteva (ympäristöterveydenhuolto)
Jouni Perttula,  riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja; varahenkilö Juha-Matti Mäkitalo, valmius- ja turvallisuuspäällikkö, (alueen kunnat/Tampere)
Kari Auvinen, talousjohtaja, Lempäälä; varahenkilö Olli Niemi, hallintojohtaja, Pirkkala (alueen kunnat/kehyskunnat)
Janita Koivisto, hr- ja kehittämisjohtaja, Valkeakoski; varahenkilö Valtteri Väyrynen, kunnanjohtaja, Kuhmoinen, (alueen kunnat/reunakunnat).

 

Allekirjoitus

Juhani Sand, hyvinvointialuejohtajan 1. varahenkilö

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue