§ 30/2023 Pora-sahajärjestelmät (2 kpl) Taysin Tuki- ja liikuntaelinkeskuksen leikkausosastolle

Lataa 

3209/2022

Päätöspäivämäärä

26.1.2023

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 62§.

Esitys

Valmistelijan yhteystiedot

Tommi Härkönen, 040 173 4434, tommi.harkonen@tuomilogistiikka.fi 

 

Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on 2 kpl pora-sahajärjestelmiä Pirkanmaan hyvinvointialueelle Taysin Tuki- ja liikuntaelinkeskuksen leikkausosaston (TULO) käyttöön olkaproteettisia toimenpiteitä varten.

Hankinnan arvo alittaa hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon, joten hankinta on kilpailutettu pienhankintana, johon ei sovelleta hankintalakia.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on 25 990,00 euroa.

 

Selvitys hankinnan laatuvaatimuksista

Laatuun liittyvät vaatimukset on huomioitu tuotteiden vähimmäisvaatimuksissa.

 

Saadut tarjoukset

Tarjous pyydettiin ja saatiin yhdeltä tarjoajalta (Berner Oy, Y-tunnus 0107011-5).

 

Tarjousten vertailu ja sopimuskumppanin valinta
Tuki- ja liikuntaelinkeskuksen leikkausosastolla suoritettujen eri toimittajien tuotteiden koekäyttöjen perusteella Berner Oy:n tarjoama laitteisto De Soutter Traumadrive terineen soveltuu ominaisuuksiltaan parhaiten olkaproteettisiin toimenpiteisiin, minkä perusteella Berner Oy:tä esitetään laitteiston toimittajaksi.
 

Asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Asiakirjapyynnöt tulee osoittaa osoitteeseen hankintapalvelut@tuomilogistiikka.fi.

 

Sopimuksen omistaja ja vastuuhenkilö

Sopimuksen omistaa Pirkanmaan hyvinvointialueen Taysin Tuki- ja liikuntaelinkeskuksen leikkausosasto ja vastuuhenkilönä toimii osastonylilääkäri Antti Launonen. Vakanssinhoitajan vaihtuessa vastuu sopimuksesta siirtyy kulloisellekin haltijalle. Vastuuhenkilö huolehtii yhteyshenkilön nimeämisestä sopimukselle.

 

Hankintaa valmistellut työryhmä

Hankinnan valmistelussa toimi Taysin Tuki- ja liikuntaelinkeskuksen leikkausosastolta koottu asiantuntijaryhmä.

 

Päätöstoimivalta

Hyvinvointialueen hallintosäännön 62 § mukaan hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola päättää tavara-, laite- ja toimintavarustushankintojen sopimusten hyväksymisestä.

Oikeus tilauksen tekemiseen palvelusopimuksen perusteella määräytyy hallinto- ja toimintasääntöjen sekä hankinta- ja sopimushallintaohjeiden mukaisesti.

 

Päätösehdotus
Tilaussopimus pora-sahajärjestelmien hankinnasta tehdään Berner Oy:n (Y-tunnus 0107011-5) kanssa.

Pora-sahajärjestelmien (2 kpl) arvonlisäveroton arvo on yhteensä 25 990,00 euroa. Hankintaan sisältyvien laitesidonnaisten terien arvioitu kustannus neljän vuoden laskennalliselle ajalle on noin 25 000 euroa.

Sopimus hankinnasta syntyy vasta kirjallisen tilaussopimuksen allekirjoittamisella.

Kulu kirjataan investointiohjelman riville pienet laiteinvestoinnit.

Päätös

Päätän pora-sahajärjestelmien hankinnasta esityksen mukaisesti.
 

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue