§ 133/2023 Pysäköintikäyttöön soveltuvan alueen vuokraaminen Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ltä Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstölle

Lataa 

30799/2023

Päätöspäivämäärä

20.12.2023

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 61 §.

Esitys

Tausta ja tarve

Keskussairaalan pysäköintipaikkatarve kasvaa kertaluontoisesti aikuispsykiatrian muuton ja uuden T-rakennuksen käyttöönoton myötä tammikuussa 2024. Keskussairaalan nykyinen henkilöstöpysäköintipaikkamäärä ei riitä kattamaan siirtyvän henkilöstön paikkatarvetta. Uusia pysäköintipaikkoja hankitaan Pirkanmaan hyvinvointialueen pysäköintipolitiikan 6/2023 periaatteiden mukaisesti, mikä tarkoittaa työnantajan sitoutumista henkilöstölle tarkoitettuun kohtuulliseen autopaikkatarjontaan.

Autopaikkatarpeen kasvun on T-rakennuksen osalta arvioitu olevan noin 250 autopaikkaa. Aikuispsykiatrian hanke itsessään sisältää kellaritiloihin sijoittuvan T-Parkkihallin, josta osoitetaan noin 60 autopaikkaa henkilökunnalle. Tämän lisäksi P-Kaupin pysäköintilaitokseen on jo tehty 60 autopaikan käyttöoikeussopimus, joka tulee voimaan 1.1.2024. Loput pysäköintipaikkatarpeen kasvusta osoitetaan Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n hallinnoimalle tontille, joka sijaitsee noin 300 m päässä T-rakennuksesta.

Pysäköintiin osoitettavan maa-alueen vuokraus

Kaupin kampukselle siirtyvää henkilökuntaa varten esitetään vuokrattavaksi määräala Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n omistamalta tontilta 837-132-895-3 Arvo Ylpön kadun varresta liitteenä olevan maanvuokrasopimusluonnoksen mukaisesti viideksi (5) vuodeksi (1.1.2024 – 31.12.2028). Pirkanmaan hyvinvointialue osoittaa alueelle oman henkilöstönsä pysäköintipaikkoja noin 100 autopaikan verran.

Vuokranmäärityksessä on huomioitu Pirkanmaan hyvinvointialueen vastuulle osoitetut toimenpiteet alueen valmistelemiseksi pysäköintikäyttöön. Alueesta maanomistajalle maksettava vuokrahinta sekä alueen ylläpitokustannus vastaa arviolta muodostuvaa henkilöstöpysäköinnin tuloa, joten vuokrasopimus kokonaisuutena on hyvinvointialueelle laskennallisesti kustannusneutraali. Pirkanmaan hyvinvointialue vastaa pysäköintialueen operoinnista, ylläpidosta ja pysäköinninvalvonnan järjestämisestä.

Uusi pysäköintialue on ollut ennakkovarattavissa uuteen T-rakennukseen muuttaville työntekijöille. 80 henkilöä on tehnyt varauksen 15.12.2023 mennessä.  Loput autopaikat tulevat tarjolle koko keskussairaalan yhteiseen paikkatarjonnan pooliin, josta henkilöstö voi varata itselleen sopivimman pysäköintipaikan kampukselta.

Esitys

Kiinteistöpäällikkö Saara Vänskä esittää, että Pirkanmaan hyvinvointialue vuokraa liitteenä olevan maanvuokrasopimusluonnoksen mukaisesti viiden vuoden määräaikaisella sopimuksella Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ltä määräalan tontista 837-132-895-3 pysäköintitoimintaansa varten kuukausihintaan 1 240,00 euroa (sis. alv. 24 %) ajalle 1.1.2024 - 31.12.2028. Hyvinvointialue osoittaa vuokraamansa paikat edelleen henkilökuntansa käyttöön siten, että henkilökunnan omavastuu pysäköintioikeudesta on 24 euroa/kk (sis. alv 24 %) (Pirkanmaan hyvinvointialueen pysäköintipolitiikka 6/2023).

Päätös

Päätän pysäköintikäyttöön soveltuvan maa-alueen vuokraamisesta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ltä esityksen mukaisesti sekä liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisella sopimuksella.

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialue

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue