§ 51/2023 Siirtorespiraattorit

Lataa 

4692/2023

Päätöspäivämäärä

20.2.2023

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Hyvinvointialueen hallintosäännön 62 § mukaan hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola päättää tavara-, laite- ja toimintavarustushankintojen sopimusten hyväksymisestä.

Oikeus tilauksen tekemiseen palvelusopimuksen perusteella määräytyy hallinto- ja toimintasääntöjen sekä hankinta- ja sopimushallintaohjeiden mukaisesti.

Esitys

Valmistelijan yhteystiedot

Tommi Härkönen, 040 173 4434, tommi.harkonen@tuomilogistiikka.fi 

 

Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on 2 kpl siirtorespiraattoreita Pirkanmaan hyvinvointialueelle Taysin Acutan päivystykseen.

Hankinnan arvo alittaa hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon, joten hankinta on kilpailutettu pienhankintana, johon ei sovelleta hankintalakia.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on 14 000,00 euroa.

 

Selvitys hankinnan laatuvaatimuksista

Laatuun liittyvät vaatimukset on huomioitu tuotteiden vähimmäisvaatimuksissa.

 

Saadut tarjoukset

Tarjous pyydettiin ja saatiin yhdeltä tarjoajalta (OneMed Oy, Y-tunnus 1558201-5).

 

Tarjousten vertailu ja sopimuskumppanin valinta

Taysin Acutan päivystyksessä uusitaan ja täydennetään siirtorespiraattoreiden laitekantaa. Yksi laite hankitaan kantasairaalaan korvaamaan vanhempi varalaitteeksi siirtyvä respiraattori ja toinen Valkeakosken kautta Tampereelle kulkeville hätätilapotilaille, jotta heidän hoitoaan voidaan jatkaa keskeytyksettä samalla laitteella.

Käyttäjäyksikön suorittaman markkinakartoituksen perusteella OneMed Oy:n tarjoama siirtorespiraattori Dräger Oxylog 3000plus soveltuu ominaisuuksiltaan parhaiten esitettyyn käyttötarkoitukseen. Nykyisin yksikössä käytössä olevien siirtorespiraattoreiden käyttövälineet, letkustot ja maskit soveltuvat myös nyt hankittaviin laitteisiin, mikä edesauttaa potilasturvallisuutta hätätilapotilaiden hoitotilanteissa.

Edellä mainitun perusteella OneMed Oy:tä esitetään siirtorespiraattoreiden toimittajaksi.
 

Asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Asiakirjapyynnöt tulee osoittaa osoitteeseen hankintapalvelut@tuomilogistiikka.fi.

 

Sopimuksen omistaja ja vastuuhenkilö

Sopimuksen omistaa Pirkanmaan hyvinvointialueen Taysin Acutan päivystys ja vastuuhenkilönä toimii ylilääkäri Mikko Franssila. Vakanssinhoitajan vaihtuessa vastuu sopimuksesta siirtyy kulloisellekin haltijalle. Vastuuhenkilö huolehtii yhteyshenkilön nimeämisestä sopimukselle.

 

Hankintaa valmistellut työryhmä

Hankinnan valmistelussa toimi Taysin Acutan päivystyksestä koottu asiantuntijaryhmä.

Päätös

Päätän, että tilaussopimus kahden siirtorespiraattorin (Dräger Oxylog 3000plus) hankinnasta tehdään OneMed Oy:n (Y-tunnus 1558201-5) kanssa.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on yhteensä 14 000,00 euroa.

Sopimus hankinnasta syntyy vasta kirjallisen tilaussopimuksen allekirjoittamisella.

Kulu kirjataan investointiohjelman riville pienet laiteinvestoinnit.

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue