§ 36/2023 Sisä-Suomen yhteistyöalueen johtoryhmän asettaminen

Lataa 

2544/2023

Päätöspäivämäärä

2.2.2023

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 35 §.
Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 16a §.

Esitys

Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan hyvinvointialueet muodostavat yhdessä Sisä-Suomen yhteistyöalueen. (Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueista (91/2022.)  

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaan yhteistyöalueelle laaditaan hyvinvointialueiden yhteistyösopimus. Yliopistollista sairaalaa ylläpitävä hyvinvointialue hoitaa sopimuksen laatimisen edellyttämät hallintotehtävät. (35 §)

Yhteistyöalueiden tehtävistä määrätään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella vuoden 2023 aikana. Näitä tehtäviä ovat

1) harvoin tarvittavat tai erityisen vaativat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut,
2) koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan yhteensovittaminen,
3) yhteistyö sähköisissä palveluissa ja tietojärjestelmissä sekä
4) häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen.

Lisäksi yhteistyöalueilta edellytetään mm. investointien yhteistä tarkastelua ja yhteensovittamista päällekkäisten investointien ehkäisemiseksi. Yhteistyösopimuksessa voidaan sopia myös muusta yhteistyöstä. Tällaista muuta yhteistyötä voi olla esimerkiksi henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi tehtävä yhteistyö.

Yhteistyöalueen lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi ja sekä muun yhteistyön rakentamista, seuraamista ja kehittämistä varten on tarkoituksenmukaista perustaa Sisä-Suomen yhteistyöalueen johtoryhmä koostuen kunkin kolmen hyvinvointialueen ylimmästä johdosta.

Tämän YTA-johtoryhmän alaisuuteen perustetaan lisäksi ainakin terveydenhuollon, sosiaalihuollon, pelastustoimen, TKI-asioiden, sosiaali- ja terveydenhuollon valmiutta ja varautumista ohjaava ryhmä sekä ICT-asioiden alatyöryhmät.

YTA-johtoryhmän jäsenet:

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue:

 • hyvinvointialuejohtaja Tero Järvinen
 • hallinto- ja strategiapalveluiden toimialuejohtaja Tommi Niemi
 • pelastusjohtaja Harri Setälä
 • johtajaylilääkäri, lääketieteen professiojohtaja Kirsti Kähärä
 • johtajaylihoitaja, hoitotieteen professiojohtaja Kaija-Riitta Suonsyrjä
 • sosiaalijohtaja, sosiaalityön professiojohtaja Tanja Penninkangas

 

Kanta-Hämeestä seuraavat:

 • Hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen
 • Muutosjohtaja Seppo Ranta
 • Ikäihmisten palvelujen toimialajohtaja Satu Alakokko
 • Terveydenhuollon toimialajohtaja Jarmo Lappalainen
 • Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelujen toimialajohtaja Marika Paasikoski-Junninen
 • Konsernipalvelujen toimialajohtaja Jussi Savola
 • Pelastustoimen toimialajohtaja Petri Talikka

 

Pirkanmaan hyvinvointialue:

 • Hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola
 • Konsernipalvelujohtaja Juhani Sand
 • Sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmanen
 • Pelastuspalvelujohtaja Mika Kontio
 • Hallintojohtaja Vuokko Ylinen
 • Yhteiskuntasuhdejohtaja Jenni Ruokonen

Johtoryhmä voi kutsua asiantuntijoita.

Johtoryhmän puheenjohtajuudesta sovitaan yhdessä ja se on lähtökohtaisesti kiertävä hyvinvointialueiden välillä.

Johtoryhmän nimeää Pirkanmaan hyvinvointialueen johtaja.

Johtoryhmän jäsenet raportoivat soveltuvin osin oman hyvinvointialueensa aluehallitukselle. 

Päätös

Päätän Sisä-Suomen yhteistyöalueen johtoryhmän asettamisesta esityksen mukaisesti.

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue