§ 10/2024 Sisä-Suomen yhteistyöalueen tiedetoimikunnan nimeäminen vuosille 2024-2025

Lataa 

5453/2024

Päätöspäivämäärä

29.2.2024

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö § 16a

Esitys

Pirkanmaan hyvinvointialueen yhteistyöalueen tutkimustoimikunta on kokouksessaan 16.01.2024 käsitellyt Sisä-Suomen yhteistyöalueen tiedetoimikunnan jäsenyysasiaa. Kokouksessa käsitellyn mukaisesti esitetään Pirkanmaan hyvinvointialuejohtajan Marina Erholan päätettäväksi nimetä tiedetoimikunnan jäsenet.

Erovuorossa ovat professori Marja Kaunonen ja ulkopuolinen asiantuntija-arvioija Leo Niskanen. Dosentti Synnöve Staff on pyytänyt eroa tiedetoimikunnasta 22.12.2023 ja tohtori, toimitusjohtaja Tiina Surakka on ilmoittanut jäävänsä pois tehtävästä kevään 2024 Valtion tutkimusrahoitushaun jälkeen.

Tiedetoimikuntaan nimettäväksi esitettävät henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
Pirkanmaan hyvinvointialueen yhteistyöalueen tutkimustoimikunta esittää Sisä-Suomen yhteistyöalueen tiedetoimikuntaan nimettäviksi seuraavat henkilöt: 

Sisä-Suomen yhteistyöalueen tiedetoimikunnan jäsenet

Puheenjohtaja 
Professori, ylilääkäri Juhana Frösén, Tampereen yliopisto MET, Pirkanmaan hyvinvointialue

Jäsenet
Dosentti, ylilääkäri Sanna Hoppu, Pirkanmaan hyvinvointialue
Dosentti, ylilääkäri Antti Kaipia, Pirkanmaan hyvinvointialue
Professori, ylilääkäri Hannu Kankaanranta, Tampereen yliopisto MET, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, Göteborgin yliopisto
Professori (tenure track), ylilääkäri Tuomas Koskela, Tampereen yliopisto MET, Pirkanmaan hyvinvointialue
Dosentti, osastonylilääkäri Olli Lohi, Tampereen yliopisto MET, Pirkanmaan hyvinvointialue
Professori Pekka Nuorti, Tampereen yliopisto SOC
Professori, ylilääkäri Ari Palomäki, Tampereen yliopisto MET, Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Professori, ylilääkäri Niku Oksala, Tampereen yliopisto MET, Pirkanmaan hyvinvointialue
Professori, osastonylilääkäri Ilkka Pörsti, Tampereen yliopisto MET, Pirkanmaan hyvinvointialue
(Terveystieteen tohtori, toimitusjohtaja Tiina Surakka, Pirte)
Dosentti, ylilääkäri Mika Raitanen, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue 
Dosentti, ylilääkäri Toni Seppälä, Tampereen yliopisto MET, Pirkanmaan hyvinvointialue
Dosentti, professori (tenure track) Karolina Louvanto, Tampereen yliopisto MET, Pirkanmaan hyvinvointialue
Dosentti, professori (tenure track) Johanna Hästbacka, Tampereen yliopisto MET, Pirkanmaan hyvinvointialue

Tiedetoimikunnan sihteeri 
FM Niina Pylkki, Pirkanmaan hyvintointialue
 

Päätös

Päätän nimetä Sisä-Suomen yhteistyöalueen tiedetoimikunnan jäsenet yllä olevan esityksen mukaisesti.

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue