§ 28/2024 Tesoman hyvinvointiallianssin vuoden 2024 tavoitekustannuksen muutos

Lataa 

1688/2023

Päätöspäivämäärä

26.4.2024

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö § 62.

Esitys

Valmistelijan yhteystiedot
Hankintajohtaja Anniina Tirronen, anniina.tirronen@pirha.fi, anniina.tirronen@pirha.fi ja johtava asiantuntija Tanja Koivumäki, tanja.koivumaki@pirha.fi

 

Aluehallitus käsitteli 13.3.2023 § 57 Tesoman hyvinvointiallianssin muutossopimusta ja toisen sopimusjakson tavoitekustannuksia. Allianssin tavoitekustannukseksi vahvistettiin 17 218 000 euroa vuodelle 2024.

Hyvinvointialueen talouden sopeuttamistoimia kohdistettiin alkuvuodesta 2024 myös Tesoman hyvinvointiallianssille. Hyvinvointialueen avopalvelulinja osoitti allianssille linjan palveluita koskevan 2 % säästövaatimuksen. Avopalveluiden vuoden 2024 tavoitekustannusten osuudesta laskettuna summan tuli olla vähintään 125 200 euroa.

Allianssin johtoryhmä käsitteli säästövaatimusta 16.2.2024. Yhdessä käytyjen neuvottelujen pohjalta allianssin johtoryhmä linjasi, että vuoden 2024 tavoitekustannuksesta vähennetään Käräjätörmän lähitorisatelliitin toimintaan varatut 95 790 euroa, koska toiminta on käynnistymässä rakentamishankkeen viivästymisen vuoksi arviolta vasta vuoden 2025 aikana. Lisäksi linjattiin, että hyvinvointiallianssin palvelukokonaisuuteen kuuluva digiklinikkasopimus päätetään huhtikuun 2024 loppuun, kun hyvinvointialueella otetaan käyttöön koko Pirkanmaan laajuinen digiklinikkapalvelu. Vuoden 2024 tavoitekustannuksesta vähennetään siten hyvinvointiallianssin digiklinikkatoiminnan osuus, jonka arvioidaan olevan noin 129 000 euroa ajalta 5-12/2024.

Allianssin johtoryhmä esitti, että vuoden 2024 tavoitekustannuksesta vähennetään yhteensä 224 790 euroa ja, että muutoksesta 95 790 euroa kohdennetaan hyvinvointialueen Sote-johto ja integraatio -kustannusosuuteen ja 129 000 euroa avopalvelulinjan kustannusosuuteen.

Päätös

Päätän, että Tesoman hyvinvointiallianssin johtoryhmän tekemä esitys allianssin vuoden 2024 tavoitekustannusten muutoksesta hyväksytään. Muutoksen myötä Tesoman hyvinvointiallianssin tavoitekustannus on 16 993 210 euroa vuodelle 2024. Hyvinvointialueen maksuosuus tästä on 15 829 210 euroa.

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue